top of page
  • Mark

Schade door toedoen van een dier. Is de bezitter het haasje?

Bijgewerkt op: 29 jan. 2021

Bent u aangevallen door een kat? Gebeten door een hond? Getrapt door een paard? Of hebt u op enig andere wijze letsel opgelopen door het toedoen van een dier? Dan kunt u mogelijk de bezitter van het dier aansprakelijk stellen voor de geleden en nog te lijden schade. Wanneer is dit het geval?

 

Letsel door dieren

Stel dat mevrouw X eigenaar is van een hond. De hond is in de tuin aan het spelen, als op enig moment de postbode langskomt om de post te brengen. De hond wordt agressief, rent op de postbode af en bijt hem vervolgens in zijn arm. Als gevolg hiervan heeft de postbode ernstig letsel aan zijn pols. De postbode wil mevrouw X dan ook aanspreken voor alle schade die hij hierdoor lijdt. Is dit mogelijk?


Voor de beantwoording hiervan zal artikel 6:179 BW erbij moeten worden gepakt. Dit artikel ziet namelijk specifiek op aansprakelijkheid van dieren. Uit artikel 6:179 BW volgt een zogeheten risicoaansprakelijkheid. Dit is een vorm van aansprakelijkheid die niet gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid, maar op een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit. Dit betekent in dezen dat de aansprakelijkheid van de bezitter simpelweg voortvloeit uit zijn hoedanigheid (als zijnde bezitter dus). Het moet dan wel gaan om de eigen activiteit van het dier. Oftewel; het gaat hierbij om het onberekenbare element dat in de eigen energie van het dier besloten ligt.


Bezitter aansprakelijk voor ontstane schade?

Een bezitter is in beginsel dus aansprakelijk voor de ontstane schade. In casu betekent dit dus dat de postbode mevrouw X in beginsel kan aanspreken voor de schade die is ontstaan door het letsel aan de pols. Dit kan echter onder omstandigheden anders zijn.


Op grond van de wet is de bezitter niet aansprakelijk indien “aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad”. Indien we dit toepassen op bovengenoemde casus, dan zou de vraag moeten worden gesteld of mevrouw X, op grond van de onrechtmatige daad, aansprakelijk zou zijn wanneer zij het dier in haar macht zou hebben gehad.


Met andere woorden; bekeken moet worden of mevrouw X aansprakelijk zou zijn indien zij zelf het bevel zou hebben gegeven tot het bijten van de postbode. Dit laatste zal naar alle waarschijnlijkheid wel het geval zijn, zodat mevrouw X aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die is ontstaan na het ongeval.


Geen casus zonder context

Stel dat we de casus aanpassen en dat in plaats van een postbode een gewapende inbreker de tuin van mevrouw X betreedt. Indien mevrouw X opdracht zou hebben gegeven tot het bijten van de inbreker, dan zou mevrouw X wellicht een beroep kunnen doen op noodweer(exces). Indien dit beroep slaagt, dan is zij niet aansprakelijk op grond van de onrechtmatige daad en zodoende kan zij dan ook niet aansprakelijk worden gehouden op grond van artikel 6:179 BW.


Hebt u vragen over dit artikel of bent u zelf slachtoffer geworden? Neemt u dan gerust contact op met een van onze specialisten van Buro Letselschade

17 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page