top of page
Image by Ana Municio

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER LETSELSCHADE

Ons team van toegewijde advocaten begrijpt het belang van uw zaak. Met ervaring in een breed scala aan expertisegebieden zal Buro Letselschade uw juridische kwesties met zorg en professionaliteit behandelen. Neem vandaag nog contact met ons op.

Vekeersongeval: Kop

Top 10 vragen over letselschade 

1. Wat is Letselschade?

Letselschade is de materiële en immateriële schade die een persoon kan lijden als gevolg van lichamelijk en/of psychisch letsel. Dus naast schade wegens te maken kosten, wegens benodigde hulp en wegens verlies van arbeidsvermogen ziet letselschade ook op pijn, leed en gederfde levensvreugde.

2. Wat is blijvend letsel?

Er is sprake van blijvend letsel wanneer het letsel niet meer (volledig) zal genezen. Verwacht wordt dan dat er klachten en beperkingen zullen blijven bestaan. Of er sprake is van blijvend letsel laten wij in beginsel beoordelen door een medisch expert.

Overigens hebben slachtoffers ook recht op een schadevergoeding indien er géén sprake is van blijvend letsel.  

 

3. Hoe krijgt u een vergoeding voor letselschade?

Degene die aansprakelijk is voor het ongeval dient de schade als gevolg van uw letsel te vergoeden. Vaak is de aansprakelijke partij verzekerd. Bestuurders van een motorvoertuig zijn zelfs verplicht verzekerd. Uw schade wordt begroot door een letselschadeadvocaat. De begrote schade wordt op de aansprakelijke partij of diens verzekeraar verhaald.

 

4. Hoe kunt u een vergoeding voor letselschade berekenen?

Voor de berekening van uw vergoeding voor letselschade is het van belang dat alle huidige en toekomstige schadeposten (die in verband staan met het voorval) inzichtelijk worden gemaakt. Denk hierbij aan het aantal kilometers dat u heeft moeten afleggen, het aantal uren dat u hulp heeft moeten inschakelen, uw terugval in inkomen en uw eigen risico van uw zorgverzekering. De berekening van uw letselschade is geen eenvoudige klus. Veel indirecte schadeposten waar u misschien niet meteen aan denkt, kunnen vaak ook worden meegenomen. Onze advocaten denken in dit kader met u mee, zodat er niets over het hoofd wordt gezien. Ook wordt de toekomstige schade doorgerekend en gekapitaliseerd, waarbij ook geanticipeerd wordt op toekomstige risico’s.

 

5. Hoe lang duurt uw letselschadezaak?

De duur van een letselschadetraject is afhankelijk van meerdere factoren. Met name het medisch (behandel) traject is hierbij van belang. Prioriteit heeft dat de verschenen schade volledig wordt vergoed zodra deze inzichtelijk is. De toekomstige schade kan vervolgens worden afgewikkeld zodra voor het slachtoffer voldoende duidelijk is dat de belangrijkste risico’s bij een afwikkeling kunnen worden betrokken.

 

6. Hoe verloopt het traject? (Stappenplan)

Als u letselschade hebt opgelopen kunt u bij ons een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kijkt u samen met de advocaat naar de situatie en naar wat de mogelijkheden zijn.

Lijdt u door toedoen van een ander schade, dan gaan we over tot een aansprakelijkstelling, waarbij de aansprakelijke partij ook zal worden verzocht om een eerste voorschotbetaling te verrichten aan het slachtoffer . Wanneer de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij de aansprakelijkheid heeft erkend, kunnen we de benodigde medische informatie gaan verzamelen en kunnen we de verschenen schade gaan inventariseren. Uiteindelijk zal dan ook, zodra dit verantwoord is, toegewerkt worden naar een afwikkeling. Afwikkeling betekent het sluiten van het dossier. Dit zal doorgaans plaatsvinden wanneer de gehele omvang van de schade kan worden (door)berekend. In de meeste gevallen kan hier een akkoord over worden bereikt met de tegenpartij. Indien de aansprakelijke partij ten onrechte niet de volledige schadevergoeding voldoet, kan een gerechtelijke procedure worden gestart.

7. Wanneer schakelt u een letselschade advocaat in?

Wanneer u door toedoen van een ander letselschade lijdt, is het verstandig om een letseladvocaat in te schakelen. Het is raadzaam om al zo snel mogelijk na een voorval contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat, zodat meteen kan worden meegedacht.

 

8. Wie betaalt de kosten van een advocaat letselschade?

Wanneer de aansprakelijkheid wordt erkend, c.q. komt vast te staan, dienen de kosten voor een letselschadeadvocaat door de aansprakelijke partij te worden vergoed. Staat de aansprakelijkheid niet vast, dan kunnen wij schakelen met uw rechtsbijstandsverzekeraar en/of kunnen wij kijken of u in aanmerking komt voor een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand). Wij denken altijd mee over een passende oplossing.

 

9. Hoe zit het met een rechtsbijstandverzekering?

Indien de aansprakelijkheid niet wordt erkend en u een procedure wenst te starten, worden de kosten ter zake (waaronder de advocaatkosten), meestal door uw rechtsbijstandverzekeraar vergoed. Komt de aansprakelijkheid vast te staan, dan dienen de redelijke kosten te worden vergoed door de aansprakelijke partij.

10. Hoe stel je iemand aansprakelijk?

Een aansprakelijkstelling gebeurt in de regel schriftelijk. In deze brief wordt beschreven wat er is gebeurd en op welke gronden iemand aansprakelijk wordt gehouden.

WAT KOST EEN LETSELSCHADEADVOCAAT?

Bij Buro letselschade gaat het om uw belang. Staat de aansprakelijkheid vast, dan verhalen we onze kosten op de wederpartij. Staat de aansprakelijkheid niet vast? Ook dan vechten we voor uw belangen binnen beperkte risico's. Mogelijkheden zijn No Cure No Pay, een vaste prijsafspraak, gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) of uw eventuele rechtsbijstandverzekering. 

 

Als label van Rijppaert & Peeters Advocaten, beschikt u bij Buro Letselschade bovendien over een achterban met alle rechtsgebieden die uw zaak mogelijk kunnen ondersteunen. En uiteraard kunt u onze letselschadeadvocaten altijd eerst vrijblijvend bellen voor meer informatie en advies.

DIRECT AAN DE SLAG VOOR UW ZAAK

INTRODUCTIESESSIE

Letselschadezaken kunnen gecompliceerd zijn en daarom is het van cruciaal belang om goed geïnformeerd te werk te gaan. Daarom nemen we de tijd om uw verhaal te horen. U mag ervan uitgaan dat wij u bij elke stap van het proces goed begeleiden.

AAN DE SLAG

Ons gespecialiseerde team heeft de nodige ervaring en expertise in huis om uw zaak zo soepel mogelijk te laten verlopen. We gaan direct aan de slag voor uw zaak, en houden u steeds op de hoogte. Als u vragen heeft, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen.

SNEL RESULTAAT

We halen de onderste steen boven, onderzoeken de toedracht van het ongeval met feitonderzoek en stellen de verantwoordelijke aansprakelijk en onderzoeken op wie we uw schade kunnen verhalen. Indien nodig via een rechtszaak, maar altijd met uw belang voorop.

Contact

Buro Letselschade van Rijppaert & Peeters Advocaten heeft hart voor de zaak en gaat voor een volledige schadeloosstelling van onze cliënten.

 

Hebt u (letsel)schade en wenst u uw schade te verhalen op de (verzekeraar van de) veroorzaker? In samenspraak en samenwerking met u zullen wij uw schade inzichtelijk maken, waarna wij uw schade, waaronder de advocatenkosten, zullen verhalen op de (verzekeraar van de) veroorzaker.

 

Wij staan u graag bij. Neem nu contact met ons op.

bottom of page