top of page
blue-orange-black-green-white-adidas-soc

LETSEL BIJ SPORT, SPEL EN EVENEMENTEN

Ons team van toegewijde advocaten begrijpt het belang van uw zaak. Met ervaring in een breed scala aan expertisegebieden zal Buro Letselschade uw juridische kwesties met zorg en professionaliteit behandelen. Neem vandaag nog contact met ons op.

LETSELSCHADE IN SPORT EN SPEL

overtreding

LETSEL OPGELOPEN BIJ SPORT EN SPEL?

Een sliding na een fluitsignaal, een hoge hockeybal, een jab onder de gordel. Tijdens sport- en spelsituaties accepteert een deelnemer een verhoogd risico. Dat betekent dat ten aanzien van dit soort situaties een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geldt. Dit laatste echter niet indien bijvoorbeeld in strijd met de (on)geschreven regels is gehandeld, of als het letsel buiten de spelsituatie is ontstaan.


Ook in het geval van evenementen geldt dat onvoorziene letselschade, door bijvoorbeeld het niet naleven van veiligheidsvoorschriften, niet voor rekening van het slachtoffer mag komen. 

Als u letsel oploopt omdat iemand in strijd handelt met wat in de sport-, spel-, of evenementensituatie mocht worden verwachten, staan wij u - met volle overgave - bij om de schadevergoeding te krijgen waar u recht op hebt. 

sport letsel

WANNEER HEEFT U EEN LETSELSCHADEADVOCAAT NODIG?

Juist vanwege het verhoogde risico, is letsel in sportsituaties vaak lastig aan te tonen. Was de wedstrijd echt al afgelopen? Was er opzet in het spel? Was het anders afgelopen als de evenementorganisator andere keuzes had gemaakt? Waren alle vergunningen wel terecht verleend?


Getuigen spelen hierin een belangrijke rol. We zullen zo snel mogelijk alle beschikbare verslagen opvragen. Zijn er artikelen in de krant van sportjournalisten die licht kunnen werpen op de toedracht? En wat blijkt uit het medisch dossier? Als er een fout is gemaakt of is gehandeld in strijd met sportregelementen, kunt u erop rekenen dat we dit aan de kaak stellen en dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. 

WAT KOST EEN LETSELSCHADEADVOCAAT?

Bij Buro letselschade gaat het om uw belang. Staat de aansprakelijkheid vast, dan verhalen we onze kosten op de wederpartij. Staat de aansprakelijkheid niet vast? Ook dan vechten we voor uw belangen binnen beperkte risico's. Mogelijkheden zijn No Cure No Pay, een vaste prijsafspraak, gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) of uw eventuele rechtsbijstandverzekering. 

 

Als label van Rijppaert & Peeters Advocaten, beschikt u bij Buro Letselschade bovendien over een achterban met alle rechtsgebieden die uw zaak mogelijk kunnen ondersteunen. En uiteraard kunt u onze letselschadeadvocaten altijd eerst vrijblijvend bellen voor meer informatie en advies.

SPORTONGEVALLEN IN CIJFERS

voetbal letsel

TOENAME AGRESSIE

De KNVB ziet het aantal incidenten in het amateurvoetbal in de grotere steden weer toenemen.

DIRECT AAN DE SLAG VOOR UW ZAAK

INTRODUCTIESESSIE

Letselschadezaken kunnen gecompliceerd zijn en daarom is het van cruciaal belang om goed geïnformeerd te werk te gaan. Daarom nemen we de tijd om uw verhaal te horen. U mag ervan uitgaan dat wij u bij elke stap van het proces goed begeleiden.

AAN DE SLAG

Ons gespecialiseerde team heeft de nodige ervaring en expertise in huis om uw zaak zo soepel mogelijk te laten verlopen. We gaan direct aan de slag voor uw zaak, en houden u steeds op de hoogte. Als u vragen heeft, hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen.

SNEL RESULTAAT

We halen de onderste steen boven, onderzoeken de toedracht van het ongeval met feitonderzoek en stellen de verantwoordelijke aansprakelijk en onderzoeken op wie we uw schade kunnen verhalen. Indien nodig via een rechtszaak, maar altijd met uw belang voorop.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bedankt voor de inzending!

Sport en Spel: Contact
bottom of page