top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Letsel veroorzaakt door een (on)trouwe viervoeter

Letsel door huisdier

Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens heeft één of meer huisdieren. Het aantal huisdieren in Nederland wordt in totaal geschat op 35 miljoen. Honden en katten zijn nog altijd de meest voorkomende huisdieren. Een trouwe viervoeter zorgt doorgaans voor plezier. Toch kan een ogenschijnlijk lief huisdier soms onvoorspelbaar en onberekenbaar gedrag vertonen en ernstig letsel veroorzaken. Wie kan er dan worden aangesproken voor het ontstane letsel? 

 

Aansprakelijkheid huisdier eigenaar

 

Volgens de wet is de eigenaar van een huisdier in beginsel aansprakelijk voor de schade die zijn/haar huisdier veroorzaakt. Dit geldt ook in het geval dat een eigenaar niks kan doen aan het (onvoorspelbare) gedrag van zijn/haar huisdier. Bijvoorbeeld als dier letsel veroorzaakt op het moment dat het dier is weggelopen, is losgebroken of op het moment dat de eigenaar van het dier zelf niet aanwezig was ten tijde van het ontstaan van het letsel. Het uitgangspunt is dus dat een eigenaar van een huisdier verantwoordelijk is voor het (onvoorspelbare) gedrag van zijn/haar huisdier.

 

Is een eigenaar van een huisdier altijd aansprakelijk?

 

Bij de beoordeling of een eigenaar van een huisdier aansprakelijk is, is de wijze van het veroorzaken van het letsel door het dier van belang. De vraag die hierbij centraal staat is of het letsel is ontstaan door de “eigen energie van het dier en het onberekenbare element dat daarin ligt besloten”. Dit betekent dat voor de aansprakelijkheid medebepalend is of het een actieve gedraging van het dier betreft. Denk bijvoorbeeld aan een hondenbeet of een trap van een paard. Als een kat languit op de stoep ligt en een voetganger struikelt over de kat, dan is niet voldaan aan voormeld criterium en hoeft de eigenaar van het dier daar niet aansprakelijk voor te zijn.

 

Heeft een slachtoffer schuld?

 

Hierboven is vermeld dat de eigenaar van een huisdier in beginsel kan worden aangesproken voor het letsel dat is veroorzaakt door een actieve gedraging van zijn/haar huisdier. Maar is dat altijd het geval? Nee, want in sommige situatie kan ook een slachtoffer een aandeel hebben in het ontstaan van het incident en zodoende het ontstane. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat iemand aan de staart van een dier trekt of als een dier door iemand in het nauw wordt gedreven. In dergelijke situaties is de reactie van een dier niet volkomen onvoorspelbaar. Dit betekent dat een slachtoffer dan – afhankelijk van diens aandeel – mogelijk geen, dan wel slechts gedeeltelijk recht heeft op een vergoeding van diens schade.

 

Verzekerd tegen aansprakelijkheid

 

Vaak zijn eigenaren van dieren verzekerd voor het geval hun dier (letsel)schade zou veroorzaken. In dat geval zal een aansprakelijkstelling worden doorgestuurd naar de verzekeraar en zal de verzekeraar de aansprakelijkheid erkennen of niet. Als de aansprakelijkheid is erkend, dan zal de verzekeraar vervolgens beoordelen of er schadevergoeding dient te worden uitgekeerd aan het slachtoffer en zo ja, wat de hoogte daarvan zou moeten zijn.

 

In de praktijk kan er veel tijd verstrijken alvorens een verzekeraar inhoudelijk reageert op een aansprakelijkstelling of ten aanzien van de omvang van de schade(vergoeding), terwijl de schade van een slachtoffer alsmaar oploopt. Denk bijvoorbeeld aan de schadepost ‘verlies van arbeidsvermogen’ als een slachtoffer als gevolg van het incident niet (volledig) in staat is om te werken.


Daarnaast ontstaan er in de praktijk geregeld discussies als het gaat om de aansprakelijkheid van dieren. De discussies kunnen onder andere betrekking hebben op de aansprakelijkheid, de aard en/of de omvang van de schade. Laat u daarom tijdig bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.


Letsel door een huisdier? Neem vrijblijvend contact op

 

Heeft u letsel opgelopen door toedoen van een huisdier? Of heeft u andere vragen over letselschade? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.   

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page