top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Rekenrente in letselschadezaken: hoe zit dat?


Indien de medische situatie duidelijk is en de schadeposten goed in kaart kunnen worden gebracht, kan een letselschadezaak in beginsel worden afgewikkeld. In dat geval betaalt de aansprakelijke partij, veelal de verzekeraar, naast de geleden schade, eveneens een bedrag voor de toekomstige schade. Dit bedrag wordt dan direct en volledig betaald. Het slachtoffer beschikt op dat moment dus al over een geldbedrag dat ziet op schade die nog niet is geleden. Dit kan een voordeel opleveren, zodat deze schade contant moet worden gemaakt.


Met andere woorden, berekend dient te worden welke vergoeding het slachtoffer nu moet ontvangen om de toekomstige schade te kunnen dekken. Daarbij wordt rekening gehouden met de inflatie en het mogelijke rendement: de zogenaamde rekenrente. Hoe dit precies werkt, leg ik u in het onderstaande uit.


Wat houdt de rekenrente in?

De rekenrente wordt gebruikt om te kunnen berekenen welk bedrag het slachtoffer nu moet ontvangen om de toekomstige kosten te kunnen betalen. De belangen bij het vaststellen van de hoogte van de rekenrente zijn groot. Een te hoge rekenrente kan er namelijk toe leiden dat het slachtoffer dat jaarlijks de begrote jaarschade opneemt en gebruikt al een aantal jaren voor de berekende einddatum de vergoeding heeft opgebruikt.


De rekenrente vormt het verschil tussen de rente en inflatie. Lange tijd werd er gerekend met een rekenrente van 3% (een rendement van 6% min een inflatie van 3%).

Discussies

De afgelopen jaren is er evenwel veel discussie geweest omtrent de hoogte van de rekenrente en maakten diverse slachtoffers de stap naar de rechter. Volgens deze slachtoffers was de rekenrente onrealistisch hoog. Immers, de economische werkelijkheid was anders. Zo is het behalen van een rendement van zes proces geen realistisch uitgangspunt, zodat slachtoffers vonden dat zij te weinig schadevergoeding kregen. Rechters oordeelden vervolgens zeer verschillend over de materie.

Aanbeveling rekenrente

Om de huidige discussies zoveel mogelijk te beslechten en te zorgen dat de beslissingen zo min mogelijk uiteenlopen, hebben het LOVCH (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven) en het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) afgelopen juni het document “Aanbeveling rekenrente in personenschadezaken” gepubliceerd. Zij adviseren om schadevergoedingen te baseren op de actuele spaar-en depositorentes na aftrek van de inflatieverwachting. Dit leidt tot hogere schadevergoeding voor slachtoffers.

Onderstaande tabel geeft de percentages weer die in de aanbeveling worden genoemd.

Periode

Rente

Inflatie

0-5 jaar

0%

1.5%

6-20 jaar

1.3%

2%

> 20 jaar

2%

2%

Het voormelde is een belangrijke stap en geeft een duidelijk signaal dat hoge percentages niet meer kunnen. Wat ons betreft is dit dan ook een positieve ontwikkeling. Let wel dat het aanbevelingen zijn zodat rechters wel mogelijk nog kunnen afwijken van de richtlijn. Daarnaast zullen de aanbevelingen periodiek worden geëvalueerd zodat deze dus niet voor onbeperkte tijd vaststaan.


Tot slot


Hebt u vragen naar aanleiding van het voormelde? Of lijdt u anderszins schade? Neem dan contact met ons op, zodat wij in uw belang kunnen meedenken. Indien gewenst, kunt u een kosteloos oriënterend gesprek inplannen met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page