top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Op 8 september 2023 heeft de Hoge Raad uitleg gegeven ter zake het begrip ‘goede trouw’ in art. 15


Feitencomplex

In 2014 stapt een bestuurder in de auto van zijn ouders met alcohol op. Hij veroorzaakt tijdens deze rit een verkeersongeval waarbij een andere inzittende letsel heeft opgelopen. De auto – op naam van de ouders – is WAM verzekerd, waardoor de WAM-verzekeraar de schade aan de inzittende heeft vergoed. Echter, op grond van de destijds geldende polisvoorwaarden wordt de schade niet gedekt indien deze (onder meer) is veroorzaakt doordat er alcohol in het spel is. De verzekeraar besluit dan ook om de uitbetaalde schadevergoeding aan de inzittende te verhalen op de bestuurder. Dit eindigde in een juridisch geschil.


Overweging van het hof

De kantonrechter en het hof hebben de vordering van de verzekeraar afgewezen. Het hof overwoog dat op grond van art. 15 WAM een verhaal op de bestuurder niet mogelijk is, tenzij hij niet te goeder trouw mocht aannemen dat zijn aansprakelijkheid door een verzekering was gedekt.


Volgens het hof was ten tijde van het ongeval – in 2014 – het niet algemeen publiekelijk bekend dat WAM-verzekeraars in de polisvoorwaarden een zogenoemde alcholclausule hanteerden, waardoor schade veroorzaakt door alcohol is uitgesloten van de dekking of – zoals in onderhavige zaak – het uitgekeerde schadebedrag verhaald kan worden op de bestuurder. De verzekeraar ging hiertegen in cassatie.


Hoge Raad

De verzekeraar klaagt dat het hof het te goedetrouwbegrip (art. 3:11 BW) heeft miskend uit art. 15 WAM. De Hoge Raad boog zich dus over de vraag of de aansprakelijke persoon – de bestuurder – die niet de verzekeringsnemer is, ervan uit mocht gaan dat zijn aansprakelijkheid door een verzekering was gedekt. In tegenstelling tot het hof overwoog de Hoge Raad dat de bestuurder niet te goeder trouw is geweest aangezien de bestuurder goede reden had om te twijfelen over de vraag of zijn aansprakelijkheid door de verzekering was gedekt.


Het goedetrouwbegrip uit art. 15 WAM wordt dus op dezelfde wijze uitgelegd als in art. 3:11 BW. Ingeval een bestuurder een goede reden heeft om te twijfelen, of de WAM-verzekeraar de veroorzaakte schade wel of niet zal gaan dekken, is deze al niet meer te goeder trouw. In dat geval mag de verzekeraar de uitgekeerde schadevergoeding verhalen op de bestuurder.


Vragen?


Heeft u letselschade opgelopen in een verkeersongeval? Of heeft u vragen naar aanleiding van het voorgemelde? Neem dan contact met ons op, zodat wij in uw belang kunnen meedenken. Indien gewenst, kunt u een kosteloos oriënterend gesprek inplannen met één van onze gespecialiseerde advocaten.

[1] HR 8 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1164.

Comments


bottom of page