top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Letsel(schade) tijdens sport en spel: it’s part of the game, of toch niet?

Bijgewerkt op: 25 jun. 2021

Het ontstaan van letsel(schade) tijdens een sport- of spelsituatie is geen unicum. Een tennisbal in het gezicht, een wielrenner die plotsklaps van richting verandert, een hockeystick die té hoog wordt ingezet en in het gezicht komt en een té hard uitgevoerde tackle op het voetbalveld. Kortom, een deelname aan een sport- spelsituatie brengt naast plezier ook risico’s op blessures met zich mee.

letselschade sport

Een zwaardere norm

Hoewel het toebrengen van letsel(schade) bij een ander binnen sport- en spelsituaties een aansprakelijkheid niet in de weg staat, geldt er wel een zwaardere norm om tot aansprakelijkheid te komen. Anders gezegd, een gedraging binnen een sport en spel wordt doorgaans minder snel gekwalificeerd als een onrechtmatige gedraging, dan wanneer diezelfde gedraging wordt gepleegd buiten voornoemd kader. Opmerking verdient dat deze verzwaarde norm zowel geldt voor de actieve deelnemer als voor de toeschouwer.


Een verklaring voor de verzwaarde norm is gelegen in het gegeven dat deelnemers in een bepaalde mate gevaarzetting van elkaar kunnen verwachten. Daaruit vloeit voort dat een deelname aan een sport of spel de aanvaarding van bepaalde risico’s (blessures) impliceert die mogelijk kunnen intreden. Zo aanvaardt een voetballer met zijn deelname aan een wedstrijd de kans dat hij tijdens het spel ten val komt door een tackle door een tegelstander. Hoe groot de risico’s zijn, is afhankelijk van de sport die beoefend wordt en het spel dat gespeeld wordt. Zo kan er (in beginsel) vanuit worden gegaan dat een bokser, die een contactsport beoefent, een groter risico loopt op het ontstaan van blessures dan een golfer.


(Ab)normaal spelverloop

Gelet op het voorgaande is het uitgangspunt dat aansprakelijkheid minder snel wordt aangenomen in sport- en spelsituaties. Om tot aansprakelijkheid te kunnen komen, is het van belang om te weten of een gedraging behoort tot het normale spelverloop. Uit vaste rechtspraak blijkt dat deelnemers aan sport of spel in redelijkheid tot een bepaalde mate gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte gedragingen, waartoe die activiteit uitlokt, van elkaar hebben te verwachten. Dit neemt niet weg dat er grenzen gelden bij sport- en spelsituaties, welke niet mogen worden overschreden. Echter, het enkel overtreden van de spelregels leidt nog niet direct tot onrechtmatigheid en daarmee aansprakelijkheid. Relevant is of de geschonden spelregel strekt als veiligheidsnorm. In geval van roekeloze gedragingen en grove overtredingen komt aansprakelijkheid sneller om de hoek kijken. Gedacht kan worden aan de situatie waarbij een deelnemer aan een voetbalwedstrijd met kracht én snelheid een “vliegende tackle” met een gestrekt been uitvoert op de tegenstander. En ander voorbeeld betreft het uitdelen van een kopstoot aan een tegenstander, terwijl de bal niet meer in het spel is. Al met al hangt het van de aard van de activiteit en de omstandigheden van het geval af of een beroep op aansprakelijkheid succesvol zal zijn.

Advies

Het vaststellen van de aansprakelijkheid voor ontstane (letsel)schade in een sport- en spelsituatie is een complexe aangelegenheid. Allereerst dient duidelijk te worden onder welke omstandigheden het letsel is toegebracht. Tevens dient u zich ervan bewust te zijn wie u aansprakelijk kunt stellen. Naast de veroorzakende deelnemer kunt u mogelijk ook de betrokken stichting, vereniging of de organisator van een evenement aansprakelijk stellen. Daar kan sprake van zijn als hen een verwijt kan worden gemaakt dat zij onvoldoende, dan wel geen veiligheidsmaatregelen hebben getroffen ter waarborging van de veiligheid van de deelnemers/leden. Ten slotte is het altijd raadzaam om na te gaan of door een betrokken partij een ongevallenpolis is afgesloten.

Rechtsbijstand

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval tijdens een sport- of spelsituatie? Bent u aansprakelijk gesteld? Of wilt u een ander aansprakelijk stellen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten staan u graag te woord.

Comments


bottom of page