top of page
  • Mark

Letselschade: hoe wordt mijn schade vastgesteld?

Bijgewerkt op: 29 jan. 2021

Wanneer u letsel oploopt door toedoen van een ander, kan de schade worden verhaald op de persoon die hiervoor aansprakelijk is. De vraag is hoe deze schade wordt vastgesteld. De Letselschade Richtlijnen bieden hierbij een belangrijke uitkomst. In deze richtlijnen zijn normbedragen opgenomen ten aanzien van diverse schadeposten. Dit bevordert een vlotte behandeling van letselschadezaken en een gelijke behandeling van slachtoffers. In het onderstaande zal ik op de verschillende schadeposten een toelichting geven.

 

Richtlijn Kilometervergoeding

Indien u een ongeval hebt gehad, zal u veelal bezoeken moeten brengen aan het ziekenhuis en aan andere behandelende artsen. Hierdoor maakt u reiskosten, welke kosten u niet zou hebben gemaakt zonder ongeval. Zodoende komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. Uit de Richtlijn Kilometervergoeding volgt dat hiervoor een bedrag van € 0,26 cent per kilometer kan worden gevorderd. Bij gebruik van het openbaar worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed.


Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding

Wordt u na het ongeval opgenomen in een ziekenhuis of moet u revalideren in een revalidatiecentrum? Dan krijgt u hiervoor een vast bedrag per dag vergoed. Er geldt voor de opname in een ziekenhuis een vergoeding van € 30,00 per dag en voor opname in een revalidatiecentrum een vergoeding van € 15,00 per dag. Deze vergoeding is bedoeld ter dekking van bijvoorbeeld kosten van de aanschaf van bed- en/of ziekenhuiskleding, extra telefoonkosten, huur van spelletjes, parkeergeld in verband met familiebezoeken, bloemen enzovoort.


Richtlijn Studievertraging

Door het ongeval kan het voorkomen dat u uw opleiding moet onderbreken, waardoor u studievertraging oploopt en zodoende later op de arbeidsmarkt actief kunt zijn. Hiervoor biedt de Richtlijn Studievertraging uitkomst. Het gaat om studievertraging van maximaal één jaar. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van het normbedrag dat daarvoor geldt in het jaar dat de schadepost studievertraging wordt geregeld. Onderscheid wordt gemaakt tussen studievertraging op 1) de basisschool 2) het vmbo en lbo 3) de havo, het mbo en het vwo en 4) het hbo en wo. De normbedragen variëren van € 6.300,00 tot € 21.400,00.


Richtlijn Huishoudelijke Hulp

Het kan zijn dat u door het ongeval niet meer in staat bent uw huis schoon te maken, te koken of boodschappen te doen. Indien dit het geval is, krijgt u hiervoor een vergoeding. Voor de eerste drie maanden gelden normbedragen. De hoogte hiervan is afhankelijk van of u licht/matig of zwaar beperkt bent. Ook is het afhankelijk van de grootte van het gezin. De bedragen variëren van € 69,00 tot € 295,00 per week. Deze normbedragen gelden als u voor het ongeval 100% van de huishoudelijke taken op u nam. Verrichtte u bijvoorbeeld “slechts” de helft van de taken, dan krijgt u 50% van het normbedrag. Hebt u na drie maanden nog altijd hulp nodig? Dan wordt gerekend met een uurtarief van € 9,50.


Richtlijn Zelfwerkzaamheid

Onder zelfwerkzaamheid wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht. Denk hierbij aan schilder- en reparatiewerkzaamheden in en aan de woning en aan tuinonderhoud. Indien u door een ongeval beperkt bent om dergelijke werkzaamheden te verrichten, dan komt u in

aanmerking voor een vergoeding. De hoogte hangt af van verschillende criteria: hebt u een eigen woning of huurwoning? Hebt u wel of geen tuin? In wat voor type woning woont u (bijvoorbeeld een vrijstaande woning, flat of rijtjeshuis)? Net als bij de huishoudelijke hulp wordt het normbedrag aangepast aan de mate waarin het vermogen tot zelfwerkzaamheid beperkt is.

 

Concluderend zijn er diverse richtlijnen die de schadeberekening vereenvoudigen. Deze richtlijnen gelden evenwel slechts als uitgangspunt. Zou de toepassing van een richtlijn tot onredelijke situaties leiden, dan zullen wij vanzelfsprekend altijd de daadwerkelijke, concreet geleden schade verhalen op de aansprakelijke partij.


Hebt u vragen ten aanzien van het vorenstaande? Neemt u dan gerust contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten van Buro Letselschade.

18 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page