top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Eerste hulp bij brandschade

Bijgewerkt op: 25 jun. 2021


Brandschade letsel

U bent slachtoffer van brandschade. Er komt veel op u af en u weet niet wat te doen. In dit artikel doorlopen wij met u het stappenplan.


1. Aanspraak

Als slachtoffer van brandschade wenst u aanspraak te maken op een verzekeringsuitkering. Om dit te kunnen doen dient u een beroep te doen op een verzekeringspolis. U dient goed voor ogen te houden dat er meerdere verzekeringen, en daarmee meerdere polissen, zijn waar u zich op kunt beroepen. Gedacht kan worden aan een inboedelverzekering, een opstalverzekering, een calamiteitenverzekering etc. Bestudeer de verschillende polisvoorwaarden goed alvorens aanspraak te maken op een uitkering.


2. Melding

In geval van brand, dient u daar altijd een melding van te maken bij uw verzekeraar.


3. Onderzoek

Vervolgens zal uw verzekeraar een (eigen) expert inschakelen die een onderzoek instelt naar de oorzaak van de brand. In dit verband zal onder andere worden onderzocht of de brand is aangestoken of niet. U dient zich er bewust van te zijn dat deze expert het (financiële) belang van uw verzekeraar dient. Om die reden kan het zinvol zijn om een eigen expert in te schakelen. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘contra-expertise’. Mocht u contra-expertise wensen in te schakelen, wacht daar dan niet mee en schakel deze gelijk na de schadeveroorzakende brand in.


4. Schadeposten

Begin tijdig met het inzichtelijk maken van uw schadeposten, zodat het voor u helder is welke schade u hebt geleden.


5. Beslissing verzekeraar

U hebt bij uw verzekeraar aanspraak gemaakt op een verzekeringsuitkering. Indien de verzekeraar naar aanleiding van het onderzoek van zijn expert constateert dat er vermoedens of aanwijzingen zijn dat het ontstaan van de brand u kan worden verweten, dan zal u geconfronteerd worden met een afwijzing. Indien uw aanspraak niet is afgewezen, dan is de kans groot dat de verzekeraar met u zal onderhandelen over de omgang van de verzekeringsuitkering.


6. Rapport

De expert van uw verzekeraar zal zijn bevindingen presenteren in een rapport. Vraag dit rapport op bij uw verzekeraar.


7. Contra-expertise

Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden en/of de daaruit voortvloeiende bevindingen, dan heeft u de mogelijkheid om contra-expertise in te schakelen. De ervaring leert dat er in sommige gevallen (té) veel tijd verloren gaat, voordat u het rapport ontvangt. De brand heeft op dat moment enkele weken of zelfs maanden geleden plaatsgevonden. Het verstrijken van tijd bemoeilijk het verrichten van gedegen contra-expertise, omdat sporen verloren kunnen gaan. Zoals eerder aangegeven, verdient het dan ook onze aanbeveling om in de beginfase contra-expertise in te schakelen.


8. Vergoeding contra-expertise

Niet zelden worden de kosten voor het laten verrichten van contra-expertise vergoed door uw verzekeraar. Sla de polisvoorwaarden hierop na!


Conclusie & aanbeveling

Een verzekeraar en diens ingeschakelde expert dienen een tegengesteld belang. U doet er verstandig aan u te laten bijstaan door een deskundige die enkel en alleen uw belang voorop plaatst. Daar komt bij dat een deskundige u kan adviseren over uw juridische positie, het inzichtelijk maken van uw schade, het onderhandelen met de verzekeraar over de omvang van uw schade en indien nodig een procedure start.


Contact

Bent u slachtoffer van brandschade? Heeft u vragen over de polisvoorwaarden in dit verband? Onze advocaten hebben ervaring met brandschadezaken en schakelen geregeld contra-expertise in. Wij staan u graag bij. Neem contact met ons op.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page