top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Hoe ver reikt de zorgplicht van de werkgever?

Bijgewerkt op: 4 nov. 2022

Werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsongeval huis-, tuin- en keukengevaren


Op de werkgever rust een strenge zorgplicht als het gaat om de waarborging van de veiligheid en gezondheid van haar werknemers. De zorgplicht van de werkgever omvat meerdere aspecten en betekent dat je zorg draagt voor een veilige en valide werkplek, de juiste werkmiddelen en instructies om veilig te werken. De werknemersbescherming in Nederland gaat ver, maar de zorgplicht van de werkgever is niet onbegrensd.


Een voorbeeld hiervan is gegeven in de uitspraak van het hof ‘s-Hertogenbosch[1].In deze zaak verstapt een werknemer in een fabriekshal zich bij het afdalen van twee treden, terwijl hij ondertussen een portofoon in zijn borstzak wil opbrengen. Hij komt ten val. Als gevolg daarvan heeft de werknemer met zijn hoofd een koker geraakt en vervolgens ernstig rugletsel opgelopen.


Aansprakelijkstelling

De werknemer spreekt zijn werkgever aan tot schadevergoeding. Volgens hem is er niet voldaan aan de zorgvuldigheidsplicht van art. 7:658 lid 1 BW. Hij meent dat er nooit is gewaarschuwd voor de hoogteverschillen van de traptreden. Daarnaast zouden de treden op gemakkelijke wijze gemarkeerd kunnen worden. Bovendien was er ook geen collega aanwezig om toezicht te houden op de veiligheid.


De werkgever is het hier niet mee eens en voert verweer aan. De werkgever stelt dat de aangaande constructie van twee treden al zo’n 24 jaar bestaat en dat er nooit eerder een ongeval heeft voorgedaan. De werknemer was bekend met de situatie en het oplopen van twee treden is op zichzelf een normale activiteit en vereist geen verdere instructies of waarschuwingen van de werkgever.


Voldaan aan zorgplicht

Het hof overweegt dat de werknemer een eenvoudig afstapje moest nemen en dat de werknemer tijdens deze handeling geen bijzondere activiteiten hoefde uit te voeren. Het op- en afgaan van dergelijke treden, die op zichzelf veilig is, behoren tot een dagelijkse bezigheid en daartoe is geen bijzondere of extra instructie door de werkgever verplicht. Ook qua inrichting oordeelt het hof dat de werkgever niet kan worden verweten onvoldoende maatregelen te hebben genomen voor het voorkomen van het ongeval.


Het hof is van oordeel dat onder de gegeven omstandigheden de werkgever de situatie ter plekke niet anders had moeten inrichten dan gedaan of aan de werknemer meer of andere instructies had moeten geven over het gebruik van de trap. Concluderend heeft de werkgever niet in onvoldoende mate aan haar zorgplicht voldaan en ontbreekt de aansprakelijkheid van de werkgever op grond van art. 7:658 BW. De werkgever hoeft dus geen schadevergoeding te betalen aan de werknemer.


Conclusie

Deze uitspraak licht toe dat de reikwijdte van de zorgplicht die op de werkgever rust niet oneindig is. Zo hoeft een werkgever niet in alle gevallen te waarschuwen voor algemeen bekende gevaren. Dit worden ook wel huis-, tuin- en keukengevaren genoemd. Zo’n gevaar komt overeen met alledaagse gevaren in de persoonlijke levenssfeer, waarbij de nodige voorzichtigheid die in acht genomen moet worden zo overduidelijk is dat de werkgever hier niet voor hoeft te waarschuwen. Deze schade valt dan ook meestal onder de risicosfeer van de werknemer zelf.


Hebt u schade opgelopen op de werkvloer en wilt u weten of het onder de zorgplicht van de werkgever valt? Of wilt u iemand aansprakelijk stellen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.


[1] Hof ’s-Hertogenbosch 19 april 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1242.

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page