top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Een stijging van meer dan duizend gewonde verkeersslachtoffers in 2021


"Het flink aantal gestegen ongelukken is alarmerend”, deze conclusie trekt de Telegraaf uit het onderzoek van Smart Traffic Accident Reporting (STAR) . Dat onderzoek is verricht op basis van een samenwerking tussen onder andere ANWB en politie.


In 2021 is het totaal aantal ongelukken in Nederland gestegen met 8%. Het aantal gewonden is gestegen met 1302 slachtoffers. Gelukkig is wel een daling te zien in het aantal ongelukken met een dodelijke afloop, dit is gedaald van 496 naar 478 slachtoffers.


Voor en met COVID-19

Als de ongevallencijfers worden vergeleken met 2019 (het jaar voor corona), dan zijn deze in 2021 lager. Dit komt omdat wij in 2020 een flinke daling hebben meegemaakt vanwege het destijds strenge(re) thuiswerk-/ lockdownbeleid. In 2021 is dat beleid weer wat meer losgelaten, waardoor het ook weer drukker op staat werd en meer ongelukken zijn ontstaan.


Beginnersfouten en verruwing

Gesteld wordt dat in 2021 weer meer ‘beginnersfouten’ zijn gemaakt, dit omdat automobilisten in 2020 minder hebben gereden. Ook ziet de politie dat er een verandering is gekomen in de mentaliteit, een verruwing noemt men deze verandering.


"De ik-cultuur, elkaar wat minder gunnen. Verkeer is hoe dan ook een samenspel, het zijn niet alleen de regeltjes, maar ook hoe je daar als burger mee omgaat.", aldus portefeuillehouder verkeer Paul Broer van de politie over de verruwing.


Inspanningen van de politie versus lachgas

Volgens dhr. Boer zijn de inspanningen van de politie om elk jaar het aantal ongelukken zo veel mogelijk terug te dringen er zeker wel, echter is het volgens hem niet helemaal goed te zien waarom de daling in aantal ongelukken na 2020 niet is doorgezet. Volgens de politie zit het niet alleen in de handhaving, maar ook in bijvoorbeeld het lachgasgebruik. Dit waren in 2021 4000 gevallen. Rijden onder invloed en afleiding door mobiele telefoons zijn ook factoren die toenemen in het verkeer.Monocams

De politie hoopt met bijvoorbeeld de inzet van een monocam – dat is een camera geplaatst op een hoge plek, zoals een viaduct - te kunnen monitoren of men niet tijdens het rijden op de telefoon kijkt of afgeleid wordt op een andere manier. Zo zijn er nog meer slimme technologieën waarmee de handhaving kan worden verbeterd. Dit allemaal in de hoop het aantal ongelukken terug te dringen.


Bronnen:


Comments


bottom of page