top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Fijne feestdagen, een veilige jaarwisseling en de beste wensen voor 2022Het jaar 2021 loopt ten einde en de feestdagen staan weer voor de deur. Dit jaar enkel champagne en oliebollen en geen vuurwerk. Ook dit jaar geldt namelijk – net als vorig jaar – een vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw.


Vuurwerkslachtoffers

Ondanks het vuurwerkverbod waren er vorig jaar (toch) nog enkele honderden slachtoffers die letsel opliepen als gevolg van vuurwerk, al waren dat wel minder slachtoffers dan het jaar daarvoor. Zo moesten tijdens de jaarwisseling van 2019-2020 bijna 1.300 slachtoffers van vuurwerk naar het ziekenhuis of een huisartsenpost. Gedurende de jaarwisseling van 2020-2021 was dit beduidend minder en waren er circa 400 slachtoffers met vuurwerkletsel.


Vuurwerkslachtoffers lopen voornamelijk brandwonden en oogletsel op, maar ook letsels als fracturen, open wonden, het verlies van ledematen en oppervlakkig letsel komen voor. Al met al kan vuurwerk dus voor ernstige en blijvende verwondingen zorgen en kunnen de gevolgen daarvan voor een slachtoffer groot zijn.


Kunt u deze schade verhalen?

Loopt u letsel op door vuurwerk en wilt u deze schade verhalen op een ander? Dan zijn een paar zaken van belang.


Uit onderzoek blijkt dat de helft van de vuurwerkletsels ontstaan bij omstanders, die het vuurwerk niet zelf afsteken. Dat wil niet direct zeggen dat een ander ook aansprakelijk is. Door naar buiten te gaan om naar vuurwerk te kijken, neemt men bewust een bepaald risico. Het ligt anders als degene die het vuurwerk afsteekt onzorgvuldig handelt, bijvoorbeeld wanneer vuurwerk niet op een veilige plek (binnen of te dicht in de buurt van mensen) of veilige manier wordt afgestoken of men zelfgemaakt of illegaal vuurwerk afsteekt. Loopt degene die zelf vuurwerk afsteekt als gevolg daarvan letsel op, dan worden dergelijke factoren ook meegenomen in de vraag of sprake is van eigen schuld (en op basis daarvan een gedeelte van de schade voor eigen rekening van het slachtoffer komt en blijft).


Het kan ook zo zijn dat vuurwerk een gebrek vertoont, waardoor het bijvoorbeeld te snel afgaat. Indien sprake is van een gebrek, kan mogelijk de fabrikant en/of de leverancier van het vuurwerk worden aangesproken.


Bewijslast

Wel is van belang dat het slachtoffer zal moeten bewijzen dat sprake is van onzorgvuldig handelen of dat het vuurwerk een gebrek vertoont en dat het letsel en de schade daardoor is ontstaan. Dit kan onder andere aan de hand van getuigenverklaringen, foto’s en/of filmpjes of overblijfselen van vuurwerk.


Strafrechtelijke veroordeling

Opvallend is nog dat uit onderzoek blijkt dat veelal jongeren (in de leeftijdscategorie 10-29 jaar, en dan vooral 15-19 jaar) slachtoffer worden van vuurwerkletsel veroorzaakt door illegaal vuurwerk (zoals een Cobra 6). Los van het feit dat dergelijk vuurwerk uiterst gevaarlijk is, voor ernstige verwondingen kan zorgen en het verboden is om dit soort vuurwerk te bezitten, kan men (ook) strafrechtelijk veroordeeld worden voor het bezit van dergelijk verboden vuurwerk.


Al met al is vuurwerk dus niet alleen maar mooi en leuk om naar te kijken.


Fijne jaarwisseling

Wij hopen in ieder geval dat u ongedeerd blijft en een gezellige en veilige jaarwisseling zult hebben. Mocht u onverhoopt slachtoffer worden van bijvoorbeeld een vuurwerkongeval (of een verkeersongeval, medische fout, bedrijfsongeval of gewelds- of zedenmisdrijf) of hebt u vragen daarover, dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord en helpen u graag.


Voor nu wensen wij u hele fijne en veilige feestdagen en de beste wensen voor 2022.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page