top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Voetbalspeler aansprakelijk voor de door een toeschouwer geleden schade?Bij sport- en/of spelsituaties als een voetbalwedstrijd geldt een verhoogd risico op ongevallen met ernstig letsel tot gevolg. Met een deelname aan een sport- en/of spelsituatie accepteert een deelnemer dan ook voormeld risico en geldt er een verhoogde drempel voor het aannemen van aansprakelijkheid.


Toeschouwers staan bij sportwedstrijden vaak langs de zijlijn. Valt de situatie dat een toeschouwer letsel oploopt ook onder een sport- en spelsituatie? Moet een toeschouwer ook rekening houden met eventuele risico’s? De rechtbank Rotterdam heeft zich in maart 2022 uitgelaten over deze kwestie.[1]


Feiten


Op 13 oktober 2018 stond een toeschouwer langs de zijlijn bij een voetbalwedstrijd van zijn zoon. Tijdens de eerste helft heeft een verdediger van de tegenpartij een hoge bal aangenomen. Om te voorkomen dat het andere team de bal kon bemachtigen, heeft hij de bal over de zijlijn uit het veld getrapt. De bal is hierbij hard tegen het hoofd van de toeschouwer gekomen, waarna de toeschouwer op een betonnen plaat gevallen met ernstig letsel tot gevolg. -


De benadeelde heeft de voetbalspeler op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk gesteld voor de geleden en nog te lijden schade als gevolg van het incident.


Oordeel rechtbank


Een gedraging in het kader van een sport- en spelsituatie wordt minder snel als onrechtmatig gekwalificeerd dan wanneer diezelfde gedraging buiten een sport- en spelsituatie zou hebben plaatsgevonden. Deelnemers aan een sport- of spelsituatie mogen namelijk in redelijkheid tot een bepaalde mate gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede en/of onvoldoende doordachte gedragingen van elkaar verwachten. Om te kunnen bepalen of de voetbalspeler aansprakelijk kan worden gehouden jegens de toeschouwer moet onder andere rekening worden gehouden met de gerechtvaardigde verwachtingen van de toeschouwer. De vraag die hierbij moet worden beantwoord is of er zijdens de voetballer sprake was van een normale prestatiegerichte manier van voetballen?


De rechtbank is van oordeel dat de voetbalspeler niet aansprakelijk is voor de schade van de toeschouwer. Daarbij heeft de rechtbank overwogen dat de toeschouwer van de verdedigende voetbalspeler mocht verwachten dat hij aanvallen van het andere voetbalteam af zou slaan en zou proberen om balbezit van de tegenstander te voorkomen. Daar komt bij dat het uittrappen van de bal over de zijlijn binnen het voetbal past binnen een normale prestatiegerichte wijze van voetballen. Zodoende kan niet worden aangenomen dat de voetbalspeler een abnormaal gevaarlijke gedraging heeft verricht die de toeschouwer niet hoefde te verwachten.


Kortom, van onrechtmatig handelen zijdens de voetbalspeler is volgens de rechtbank geen sprake.


Vragen?


Hebt u vragen naar aanleiding van het voormelde? Of lijdt u anderszins schade? Neem dan contact met ons op, zodat wij in uw belang kunnen meedenken. Indien gewenst, kunt u een kosteloos oriënterend gesprek inplannen met één van onze gespecialiseerde advocaten.

[1] Rechtbank Rotterdam 30 maart 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:2411

Comments


bottom of page