top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Toekomstige schade: uitleg rekenrente (nieuwe rekenrente 2023)

Bijgewerkt op: 2 mei 2023

In plaats van de verschenen schade periodiek (bijvoorbeeld steeds aan het einde van een jaar) af te wikkelen, kan een slachtoffer er ook voor kiezen om zijn verwachte toekomstige schade ‘bij voorbaat’ te laten vergoeden. De letselschadezaak wordt dan definitief afgewikkeld.


Bij het begroten van de toekomstige schade worden de goede en kwade kansen afgewogen. Bekeken wordt welke schadeposten zich naar verwachting, per jaar, zullen gaan openbaren. Zo worden als het ware verwachte ‘jaarschades’ bepaald.


De totale schadevergoeding betreft echter niet de optelsom van de ‘jaarschades’. Bij een dergelijke opstelsom zou namelijk niet worden gewaarborgd dat een slachtoffer zijn toekomstschade daadwerkelijk kan dragen. Het totaalbedrag dient – zoals dat heet - te worden ‘gekapitaliseerd’, dusdanig dat alle jaarschaden kunnen worden gedekt na rekening te hebben gehouden met enerzijds een op de uitkering te behalen rendement en anderzijds met een waardevermindering ten gevolge van inflatie.


Om te waarborgen dat slachtoffers hun toekomstschade daadwerkelijk kunnen dragen en om de rechtseenheid te bevorderen, stellen het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) en het LOVCH (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven) periodiek ‘Aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken’ vast. In die aanbevelingen wordt aangegeven met welke rendementen en inflaties in beginsel dient te worden gerekend.


In de nieuwste ‘Aanbevelingen’ – dan hebben wij het over de versie maart 2023 - wordt uitgegaan van de navolgende rekenrentes:


- 0 tot 5 jaar: 0,5 % rente (rendement) en 2% inflatie

- 6 tot 20 jaar: 1 % rente en 2% inflatie

- meer dan 20 jaar: 1,5% rente en 2% inflatie.


Kort gezegd dient bij vooruitbetaling (finale afwikkeling) van de verwachte toekomstige schade dus (vaak beduidend) meer betaald te worden dan alle jaarschades bij elkaar opgeteld, dit omdat er vanuit wordt gegaan dat slachtoffers met de slotbetaling onvoldoende rendement zullen behalen om de inflatie te kunnen dekken. Belangrijk om hierbij te beseffen is dat als uitgangspunt geldt dat van een slachtoffer niet gevergd mag worden dat hij risico’s neemt bij het beleggen van het ontvangen ‘bedrag ineens’.


Hebt u vragen over de rekenrentes en/of het kapitaliseren van uw schade? Of hebt u andere vragen over aansprakelijkheidsrecht en/of letselschade? Schroom dan niet om contact op te nemen met één van de gespecialiseerde advocaten van Buro Letelschade.

67 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page