top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Gaat u scheiden? Vergeet niet de schadevrije jaren te verdelen!

Bijgewerkt op: 22 feb. 2022


In 2020 eindigden 28965 huwelijken in een echtscheiding. Ook is er sprake van een toename van het aantal geregistreerde partnerschappen dat strandt.[1]


Autoverzekering bij scheiding

De impact van een scheiding of ontbinding is groot. Er moet veel worden geregeld en er moeten afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over de gemeenschappelijke goederen. Het komt geregeld voor dat gehuwden en geregistreerd partners samen een auto bezitten, waar zij evenveel gebruik van maken. Echter, de afgesloten autoverzekering staat doorgaans slechts op naam van één van de partijen.


De toebedeling van de auto is vaak niet de plek waar de schoen wringt. Dat betreft namelijk veelal de gezamenlijk opgebouwde schadevrije jaren van de autoverzekering. Op grond van de schadevrije jaren regeling geldt dat hoe meer jaren u schadevrij rijdt, hoe lager uw verzekeringspremie is.


Gezamenlijk opgebouwde schadevrije jaren

Tot en met 31 december 2021 was het niet mogelijk om na de scheiding de schadevrije jaren onderling te verdelen. Ook niet indien de verzekeringnemer daarmee instemde. Dit had tot gevolg dat uitsluitend de verzekeringnemer profiteerde van de schadevrije jaren die partijen gezamenlijk hadden opgebouwd. De andere partij bleef in dit verband met lege handen achter. Diegene moest na de scheiding opnieuw beginnen met het opbouwen van schadevrije jaren met een hoge verzekeringspremie als gevolg.


Vanaf 1 januari 2022 is de wet- en regelgeving gewijzigd waardoor het mogelijk is om na de scheiding de schadevrije jaren onderling te verdelen. Wel is het zo dat de gezamenlijk opgebouwde vrije jaren in beginsel nog steeds volledig naar de verzekeringnemer gaan. Maar vanaf 1 januari 2022 mag de verzekeringnemer de schadevrije jaren overdragen aan diens ex-partner. De verzekeringnemer bepaalt hierbij de verdeelsleutel. Indien een verdeling tussen partijen wordt overeengekomen, dient de verzekeringnemer een afstandsverklaring te tekenen.


Maak schriftelijke afspraken

Gelet op het voorgaande is het raadzaam om tijdens een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap schriftelijke afspraken te maken over de verdeelsleutel ten aanzien van de schadevrije jaren.


Nog beter; maak vóór het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap schriftelijke afspraken over de verdeelsleutel betreffende de schadevrije jaren voor het geval het ooit tot een echtscheiding of ontbinding komt. Voorkomen is immers beter dan genezen.


Hebt u naar aanleiding van deze blog vragen? Stel die gerust aan een van onze advocaten.[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/levensloop/scheiden#:~:text=In%202020%20gingen%202%20837,waren%20dat%20er%2034%20duizend.

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page