top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Een schadevergoeding voor nabestaande(n)

Bijgewerkt op: 25 jun. 2021


schadevergoeding nabestaanden

Wist u dat u ook in aanmerking kunt komen voor een schadevergoeding als u een nabestaande bent van een slachtoffer dat is overleden als gevolg van een (ernstig) geweldsmisdrijf?


Uitspraak ‘kerstmoord’

Een 28-jarige man is dinsdag 16 februari 2021 door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien jaar en TBS met dwangverpleging voor het doodsteken van een jonge vrouw in de kerstnacht van 2019. De man had het slachtoffer achtervolgd en haar vervolgens met meerdere messteken om het leven gebracht.

De man moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer van ongeveer € 100.000,00. Maar hoe zit dat eigenlijk? Wat zijn de eventuele mogelijkheden voor een schadevergoeding voor nabestaanden?


Voeging benadeelde partij in het strafproces

Met regelmaat staan wij als (letselschade)advocaten slachtoffers en nabestaanden van (ernstige) geweldsmisdrijven bij. Als een strafzaak wordt gestart tegen de verdachte, kunnen zowel slachtoffers als (bepaalde) nabestaanden zich in dit strafproces voegen als benadeelde partij. Wordt uiteindelijk tot veroordeling van de verdachte overgegaan en wordt een schadevergoeding aan de nabestaanden toegekend, dan wordt de schadevergoeding – indien een schadevergoedingsmaatregel is opgelegd – voorgeschoten door de Staat. De staat (het CJIB) verhaalt het bedrag dan weer op de veroordeelde.


Grondslagen

Afhankelijk van de feiten en omstandigheden zijn er vaak meerdere grondslagen voor een (mogelijke) schadevergoeding.

  • Overlijdt het slachtoffer en is daarvoor een ander aansprakelijk, dan kan door een beperkte kring van nabestaanden aanspraak gemaakt worden op een vergoeding van de schade door het derven van levensonderhoud en de (redelijke) kosten van lijkbezorging (uitvaart, etc.). Dit wordt ook wel ‘overlijdensschade’ genoemd.

  • Een beperkte kring van nabestaanden kan sinds 1 januari 2019 aanspraak maken op een zogenaamde ‘affectieschadevergoeding’. Het gaat daarbij om een vergoeding voor hun immateriële schade. Deze schadevergoeding is gebaseerd op het leed en de pijn die nabestaanden ervaren doordat een dierbare – door toedoen van een ander – overleden is of ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen.

  • Heeft de nabestaande het ongeval / voorval waargenomen of is de nabestaande direct geconfronteerd met de ernstige gevolgen daarvan, dan kan mogelijk aanspraak worden gemaakt op een vergoeding voor de ‘shockschade’. Hiervoor gelden wel strikte voorwaarden. Naast het vereiste van ‘directe confrontatie’ geldt kort gezegd dat de waarneming c.q. confrontatie een hevige emotionele schok teweeg heeft moeten brengen waaruit geestelijk letsel is voortgevloeid. Is aan alle vereisten voldaan, dan dient zowel de daardoor door de nabestaande geleden materiële als immateriële schade te worden vergoed.

Omvang schadevergoeding

De schadevergoeding voor nabestaanden kan dus flink oplopen. Tijdig de juiste juridisch hulp inschakelen is dan ook van groot belang. U kunt altijd contact met ons opnemen.

Comments


bottom of page