top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

No cure no pay

Bijgewerkt op: 25 jun. 2021

Letselschadeadvocaten mogen werken op basis van 'no cure no pay'. Wat houdt dat in? En wanneer is het verstandig om een 'no cure no pay'-afspraak te maken?

No cure no pay

Voordelen

Kort gezegd houdt ‘no cure no pay’ in dat geen kosten voor de door de advocaat verrichte werkzaamheden worden gerekend indien geen resultaat (lees: geen schadevergoeding) wordt behaald voor de benadeelde. Wordt wel een positief resultaat gehaald, dan wordt een succesfee gerekend.

Voorheen was het voor advocaten niet toegestaan om op basis van ‘no cure no pay’ te werken, terwijl diverse schadebureaus (niet zijnde advocaten) dit wel veelvuldig deden. Dit leidde ertoe dat slachtoffers met regelmaat in zee gingen met verschillende schadebureaus die onrechtvaardige en voor slachtoffers niet inzichtelijke afspraken maakten; zij brachten bijvoorbeeld bij de verzekeraar hun kosten in rekening én eisten daarnaast nog een deel van de schadevergoeding op bij het slachtoffer. Dat is uiteraard niet de bedoeling. De Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) kreeg gehoor van deze misstanden, waarna de Orde van Advocaten uiteindelijk aan letselschadeadvocaten toestemming heeft gegeven om zaken te behandelen op basis van ‘no cure no pay’.

Wenst een slachtoffer zijn zaak te laten behandelen op basis van ‘no cure no pay’, dan is hij dus niet meer aangewezen op schadebureaus (niet zijnde advocaten). Nee, hij kan zijn belangen tegenwoordig ook op die voorwaarden laten behartigen door een gespecialiseerde advocaat. Een letselschadeadvocaat die aan alle opleidings-, ervarings- en deskundigheidseisen voldoet. Een advocaat die, in tegenstelling tot de meeste schadebureaus, een gerechtelijke procedure kan starten indien de aansprakelijke partij niet voldoende schade wil vergoeden. En een advocaat die de te maken afspraken laat toetsen door de Orde van Advocaten, zodat de belangen van het slachtoffer worden gewaarborgd. De hiervoor aangehaalde misstanden worden daarmee de pas afgesneden.

Nadelen

Slachtoffers van bijvoorbeeld verkeersongevallen, bedrijfsongevallen of medische missers kunnen dus een LSA-advocaat in de arm nemen op basis van ‘no cure no pay’. Echter, in veel gevallen zijn er voor de gedupeerde ook andere, veelal betere, afspraken te maken met de letselschadeadvocaat.

Zo kan vaak een advocaat worden ingeschakeld op basis van de door het slachtoffer afgesloten rechtsbijstandverzekering. Of kan op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) worden gewerkt indien een benadeelde minder verdient dan de door de Raad voor de Rechtsbijstand vastgestelde jaarinkomens (anno 2020: € 27.900,00 voor alleenstaanden en € 39.400,00 voor samenwonenden). In de volksmond wordt dit ook wel Pro Deo genoemd; een slachtoffer is dan slechts een beperkte eigen bijdrage verschuldigd.

Kan op basis van een rechtsbijstandverzekering of een toevoeging worden gewerkt, dan is het niet nodig om een ‘no cure no pay’-afspraak te maken.

Ook indien geen verzekering is afgesloten en/of indien meer wordt verdiend dan de door de Raad voor de Rechtsbijstand vastgestelde jaarinkomens, kan het voor slachtoffers soms raadzaam zijn om een advocaat gewoon op uurbasis in te schakelen (in plaats van op basis van ‘no cure no pay’). Dit bijvoorbeeld indien vooraf ingeschat wordt dat de kans groot is dat de aansprakelijkheid buitengerechtelijk zal worden erkend.

Zoals bekend, dient de aansprakelijke partij alle redelijke advocaatkosten te vergoeden zodra de aansprakelijkheid vaststaat.

Tot slot

Is u een ongeval overkomen? Of lijdt u anderszins schade? Neem dan contact met ons op, zodat wij in uw belang kunnen meedenken. Indien gewenst, kunt u een kosteloos oriënterend gesprek inplannen met één van onze gespecialiseerde advocaten

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page