top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Statistieken: minder verkeer, maar niet minder verkeersongevallen

Bijgewerkt op: 25 jun. 2021

In 2020, het begin van de coronacrisis, hebben er minder verkeersongevallen plaatsgevonden in vergelijking met eerdere jaren. Hoewel het minder druk is op de weg, is het opvallend te noemen dat het aantal verkeersslachtoffers – in verhouding – niet sterk is afgenomen. Dit blijkt uit de gegevens van de politie, verzekerings- maatschappijen en het VIA verkeerskundig ICT-Bureau.


De statistieken

cijfers verkeerongevallen 2020

De politie vermoedt dat het aantal verkeersdoden slechts met enkele tientallen is afgenomen. Uit statistieken blijkt dat de afname van het aantal verkeersslachtoffers niet gelijk kan worden gesteld aan de afname van het aantal verkeersongevallen. Een verklaring hiervoor ligt in de omstandigheid dat in het afgelopen jaar relatief veel fietsers, voetgangers en bromfietsers betrokken zijn geraakt bij een verkeersongeval. "Vermoedelijk komt dat doordat we een totaal ander verkeersbeeld hadden dan we gewend zijn", aldus Paul Broer, landelijk projectleider infrastructuur bij de politie.


Ander straatbeeld

De inzet van coronamaatregelen, waaronder de (intelligente) lockdown, het thuiswerken en de avondklok, hebben tot gevolg gehad dat er minder automobilisten deelnamen aan het verkeer. Fietsers en wandelaars waren wel aanwezig, maar nu ook op andere tijdstippen dan gebruikelijk. Hierdoor vielen met name binnen de bebouwde kom verkeersslachtoffers.


Een andere factor die van invloed kan zijn op het veranderende straat beeld is de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km per uur aan het begin van 2020. Gebleken is dat daar goed gehoor aan wordt gegeven. Geconstateerd wordt dat er thans minder files zijn dan voorheen. Hierbij kan een rol spelen dat er een grote bereidheid is om de maximumsnelheid na te leven en dat er minder angst is om te laat te komen op het werk.


De toekomst

Indien het thuiswerken in de komende periode aanhoudt, dan kan dat tot gevolg hebben dat het veranderde straatbeeld blijvend wordt. Het veranderende straatbeeld gaat gepaard met de noodzaak tot het treffen van nieuwe verkeersmaatregelen. "Als er blijvend meer fietsers en wandelaars op straat zijn, moeten wegbeheerders en gemeenten bredere fietspaden aanleggen en meer straten autoluw maken", aldus Paul Broer. Dit ter bescherming van de kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers.


Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval? Heeft u (letsel)schade opgelopen en wenst u uw schade te verhalen op de veroorzaker? Neem vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. Wij staan u graag bij.


verkeersongeval

Comments


bottom of page