top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Indexering Richtlijnen 2022

Wanneer u letsel oploopt door toedoen van een ander, kan in beginsel de schade die u hierdoor lijdt worden verhaald op de aansprakelijke partij. Voor de berekening van diverse schadeposten wordt veelal aangesloten bij de Letselschade Richtlijnen.

Jaarlijks wordt beoordeeld of de in deze Richtlijnen opgenomen normbedragen geïndexeerd moeten worden. Per 1 januari 2022 zijn de meeste normbedragen ongewijzigd gebleven. Wel zijn de normbedragen voor wat betreft de Richtlijnen Kilometervergoeding, Studievertraging en Licht Letsel aangepast.Richtlijn Kilometervergoeding

Indien u een ongeval hebt gehad, zal u mogelijk bezoeken brengen aan het ziekenhuis en aan andere artsen en beroepsbeoefenaren op medisch vlak. U maakt hierbij reiskosten, die u zonder ongeval niet had gemaakt. Deze kosten komen zodoende voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding hiervoor bedroeg in 2021 € 0,26 per kilometer. Per 1 januari 2022 is dit bedrag verhoogd naar € 0,30 per kilometer. Als u met het openbaar vervoer reist, worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed.


Richtlijn Studievertraging

De Richtlijn Studievertraging van de Letselschade Raad biedt hulp bij het berekenen van de schade die een slachtoffer kan oplopen door studievertraging. Onder de Richtlijn valt een studievertraging van maximaal één jaar. Onderscheid wordt gemaakt tussen studievertraging op 1) de basisschool 2) het vmbo en lbo 3) de havo, het mbo en het vwo en 4) het hbo en wo. De normbedragen varieerden in 2021 van € 6.475,00 tot € 22.025,00. Vanaf 1 januari 2022 variëren de normbedragen van € 6.600,00 tot € 22.475,00.


Richtlijn Licht Letsel inclusief smartengeld

Deze richtlijn bevat een stappenplan voor de afhandeling van schade bij licht letsel. Ook biedt de richtlijn informatie voor een redelijke smartengeldvergoeding bij licht letsel. Van licht letsel is onder meer sprake als het letsel binnen zes maanden restloos geneest en er geen complicaties optreden. Wat betreft het smartengeld gelden de navolgende bedragen. Bij oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode van ongeveer twee maanden: een bedrag tot € 925,00 (was in 2021 een bedrag tot € 875,00). Bij letsel waarvoor een korte medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden en waarbij sprake is van een herstelperiode van twee tot vier maanden: een bedrag van € 625,00 tot € 1.850,00 (was in 2021 een bedrag van € 575,00 tot € 1.725,00). Bij letsel met een wat langere herstelperiode van ongeveer vier tot zes maanden, maar met een uiteindelijk restloos herstel (op eventueel wat beperkte, niet-ontsierende littekens na), waarvoor medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden: een bedrag van € 1.225,00 tot € 2.275,00 (was in 2021 een bedrag van € 1.150,00 tot € 2.125,00).


Voor de overige Richtlijnen bleek indexering per 1 januari 2022 niet noodzakelijk.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page