top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Groepsaansprakelijkheid: hoe zit het ook alweer?

Bijgewerkt op: 25 jun. 2021

It wasn’t me. Een veel gehoord geluid in onze praktijk waar het gaat om groepsaansprakelijkheid. Neem bijvoorbeeld een vechtpartij waar meerdere (potentiële) daders bij betrokken zijn. Alle mogelijke veroorzakers van het letsel van het slachtoffer wijzen dan vaak naar elkaar en stellen bijvoorbeeld dat zij het slachtoffer niet aangeraakt hebben. Maar hoe makkelijk kan een groepslid met een dergelijk argument onder de aansprakelijkheid uitkomen?Groepsaansprakelijkheid


Uitspraak Rechtbank Rotterdam

Het antwoord hierop zal ik geven aan de hand van een recent arrest van de Rechtbank Rotterdam d.d. 4 juni jl.[1] In deze kwestie werd het slachtoffer in de portiek van haar woning door meerdere personen mishandeld. Het slachtoffer stelde dat zij door persoon X onder meer bij haar jas was getrokken en ze door hem hard op de grond werd geduwd. Vervolgens is zij door persoon Y meerdere malen met gebalde vuisten in het gezicht geslagen en geschopt.


Ten gevolge van bovengenoemde mishandeling liep het slachtoffer letsel op waardoor zij schade heeft geleden en nog altijd lijdt. In deze procedure staat (met name) de aansprakelijkheid van persoon X centraal. Hij stelt dat hij het slachtoffer niet heeft aangeraakt en dus niet aansprakelijk is. Het slachtoffer geeft in dat kader aan dat het letsel weliswaar niet het rechtstreekse gevolg is van het handelen van persoon X (maar van de mishandeling door persoon Y), maar dat hij vanwege zijn rol bij de mishandeling op grond van groepsaansprakelijkheid wel medeaansprakelijk is voor het letsel dat veroorzaakt is door persoon Y. Wat oordeelt de rechtbank?

"It wasn’t me"

De vereisten voor groepsaansprakelijkheid

De rechtbank stelt voorop dat voor het komen tot groepsaansprakelijkheid vereist is dat sprake is van 1) deelname 2) aan gedragingen waarvan de kans op het aldus toebrengen van schade de deelnemers had behoren te weerhouden daarvan, en die in 3) groepsverband hebben plaatsgevonden en 4) die deelname aan de deelnemer toerekenbaar is. Indien aan al deze vereisten is voldaan, is de individuele deelnemer aansprakelijk voor de schade die door één van de deelnemers is toegebracht. Voor aansprakelijkheid van een deelnemer is niet vereist dat hij zelf schade heeft toegebracht.


Hoofdelijk aansprakelijk

De rechtbank past voormelde criteria toe op de zaak tegen persoon X en oordeelt als volgt. Tussen de gedragingen van persoon X en de gedragingen van persoon Y aan het incident bestaat volgens de rechtbank een zodanige samenhang dat deze gedragingen als gedragingen in groepsverband kunnen worden gekwalificeerd. Volgens de rechtbank had persoon X behoren te begrijpen dat dit groepsoptreden het gevaar op het ontstaan van letsel bij het slachtoffer in het leven riep en heeft hij door zijn actieve bijdrage (dat wil zeggen door het duwen van het slachtoffer) schuld daaraan. Aan alle criteria is dus volgens de rechtbank voldaan. Dit betekent dat persoon X hoofdelijk aansprakelijk is voor het letsel en de schade. Dit betekent dat hij gehouden is om de (toegekende) schadevergoeding volledig aan de benadeelde te voldoen.


Kortom: ook als het handelen van een groepslid niet heeft geleid tot het daadwerkelijke letsel, dan betekent dit niet dat deze persoon sowieso niet aansprakelijk hiervoor kan zijn.


Wilt u advies omtrent het bovenstaande? Neemt u dan contact op met een van onze specialisten van de Buro Letselschade.


[1] ECLI:NL:RBROT:2021:5078

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page