top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

De directe actie: wat houdt het in?

Bijgewerkt op: 25 jun. 2021

Hebt u schade geleden door toedoen van een ander, dan zal u deze schade in beginsel op de aansprakelijke partij kunnen verhalen. Vaak zal deze partij ook verzekerd zijn. U als slachtoffer hebt alleen geen verbintenis met de betreffende verzekeraar. Dat zou betekenen dat u uw schade niet direct van de aansprakelijkheidsverzekeraar kunt vorderen. De wetgever heeft dit niet wenselijk geacht. Zodoende is de “directe actie” in het leven geroepen. Wat dit inhoudt, leg ik u in het onderstaande uit.

De directe actie aansprakelijkheid

Wat is de directe actie?

De directe actie is geregeld in artikel 7:954 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het is de bevoegdheid van het slachtoffer om rechtstreeks van een verzekeraar betaling te vorderen van hetgeen de aansprakelijke partij van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar te vorderen heeft. In plaats van dat de verzekeraar dus uitkeert aan de verzekerde – die dit vervolgens aan het slachtoffer zou moeten betalen – betaalt de verzekeraar direct aan het slachtoffer.


Dit heeft voor een slachtoffer veel voordelen. Denk aan de kwestie dat de aansprakelijke partij bijvoorbeeld over onvoldoende financiële middelen beschikt. Ook gelden er voor verzekeraars bepaalde gedragscodes en richtlijnen, die gunstig zijn voor slachtoffers. Voorts vinden slachtoffers het vaak prettig dat niet rechtstreeks met de veroorzaker hoeft te worden gecommuniceerd.


Voorwaarden

De directe actie kan niet altijd worden ingeroepen. Er gelden een aantal voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een aansprakelijkheidsverzekering;

  • De aansprakelijke partij moet het ongeval hebben gemeld bij de verzekeraar;

  • Het slachtoffer moet aanspraak maken op betaling;

  • De polis moet dekking bieden voor de aansprakelijkheid;

  • Het moet gaan om schade die voortvloeit uit dood of letsel.


Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)

Een bijzondere vorm van de directe actie betreft artikel 6 van de WAM. Hierin is geregeld dat een verkeersslachtoffer jegens de verzekeraar een eigen recht heeft op schadevergoeding. Er is dus geen sprake van een afgeleid recht zoals bij de directe actie in de zin van artikel 7:954 BW – hetgeen inhoudt dat het slachtoffer alleen kan krijgen waar de verzekerde ook recht op had gehad – maar van een zelfstandig vorderingsrecht.


Een slachtoffer heeft op grond van de WAM dus meer bescherming. Zo kunnen bepaalde verweren die tegen de verzekeringnemer kunnen worden tegengeworpen, niet tegen het slachtoffer worden tegengeworpen. Ook hoeft er bijvoorbeeld geen melding te zijn gemaakt van het ongeval aan de verzekeraar en ziet het eigen recht niet enkel op personenschade. Een groot voordeel dus voor het slachtoffer.


Vragen?

Hebt u vragen naar aanleiding van het voormelde? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page