top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Medische fout? Let op de verjaringstermijnen!

Bijgewerkt op: 25 jun. 2021

Het kan voorkomen dat een medische behandeling niet verloopt zoals verwacht. In veel gevallen zal dan sprake zijn van een “gewone” complicatie. Medische ingrepen gaan nou eenmaal gepaard met de nodige risico’s. In sommige gevallen heeft de arts evenwel niet gehandeld zoals dat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts mag worden verwacht. In die gevallen spreken we van een medische fout.

Medische fout? Let op de verjaringstermijnen!

Verjaringstermijn

Indien u schade lijdt als gevolg van een dergelijke medische fout, dan hebt u niet oneindig de tijd om uw schade te verhalen. Uw vordering kan namelijk verjaren. Verjaring houdt in dat als u degene die verantwoordelijk is voor uw letsel niet op tijd aansprakelijk hebt gesteld, u na de verjaringstermijn geen aanspraak meer kunt maken op een schadevergoeding.


Om dit te voorkomen dient u dus tijdig uw vordering kenbaar te maken. Binnen welke termijn moet u dit doen?

Voor medische fouten geldt in principe een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag dat het slachtoffer met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Voor een slachtoffer van een medische fout is het soms niet direct duidelijk dat er een medische fout is gemaakt. De verjaringstermijn gaat zodoende pas lopen vanaf het moment dat het slachtoffer voldoende zekerheid heeft gekregen – hetgeen niet een absolute zekerheid hoeft te zijn – dat het letsel (mede) is veroorzaakt door tekortschietend of foutief medisch handelen.


Minderjarigen

Voor minderjarigen geldt een uitzondering. Om minderjarigen te beschermen begint de verjaringstermijn bij hen pas te lopen vanaf de dag dat zij meerderjarig zijn geworden. Minderjarigen hebben dus in beginsel tot hun 23ste (18 jaar plus 5 jaar) verjaardag de mogelijkheid om de verantwoordelijke aansprakelijk te stellen. Let wel dat deze uitzondering slechts geldt voor fouten die hebben plaatsgevonden ná 1 februari 2004.


Na aansprakelijkstelling

Houd er tot slot rekening mee dat uw vordering ook na een aansprakelijkstelling kan verjaren. Indien u daarna namelijk geen verdere acties meer onderneemt, kunt u onder omstandigheden alsnog uw rechten verspelen.

U kun dit voorkomen door de verjaring zogezegd te “stuiten”. De verjaringstermijn gaat dan weer opnieuw lopen.


Bent u slachtoffer van een medische fout? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Comments


bottom of page