top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

De wisselwerking tussen de rechter en medisch adviseur in medische aansprakelijkheidszaken


In een zaak die aan de rechtbank Gelderland werd voorgelegd, was er discussie omtrent de vraagstelling aan de deskundige inzake een medische aansprakelijkheidskwestie.[1] Deze adviseert namelijk inhoudelijk over de aard en de ernst van het letsel en over de vraag of de beweerde ‘fout’ daadwerkelijk een medische fout betreft of toch een complicatie is. Complicaties kunnen immers optreden en zijn niet per definitie een medische fout. In deze blog wordt middels vorenbedoelde uitspraak meer uitleg gegeven over de wisselwerking tussen de rechter (het juridische aspect) en de deskundige (het medische aspect) inzake medische aansprakelijkheidszaken.


Wettelijk kader medisch geschil

Ingeval een behandelaar niet heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in een zelfde situatie zou hebben gehandeld, is er sprake van een normschending van een ‘goed hulpverlener’.[2] Dit staat inherent aan medisch onzorgvuldig handelen, ofwel een medische fout. Er is dan sprake van een toerekenbare tekortkoming – indien er een behandelingsovereenkomst ten grondslag ligt.

Om de schade ten gevolge van de medische fout te kunnen vorderen en vergoed te krijgen, dient uiteraard sprake te zijn van schade. En deze schade moet zijn veroorzaakt door het medische onzorgvuldige handelen van de behandelaar (causaal verband).

Zoals uit voorgaande blijkt, is het medische aspect van groot belang in medische aansprakelijkheidszaken. Of er daadwerkelijk een medische fout is gemaakt, moet inhoudelijk worden beoordeeld door een deskundige.


Uitspraak van de rechtbank

In de aangehaalde uitspraak waren partijen het niet eens over de vraagstelling welke aan de deskundige moest worden voorgelegd. De rechtbank overweegt dat aan een deskundige vragen moeten worden gesteld die feitelijke informatie verschaffen over de medische praktijk en het handelen van de betrokken behandelaar. Daarnaast acht de rechtbank het noodzakelijk om de deskundige te vragen naar de professionele standaard en/of gangbare inzichten, opvattingen en gebruiken in de beroepsgroep of op het vakgebied van het medisch handelen.


Nadat de feiten en de zogezegde ‘normale gang van zaken’ in die betreffende beroepsgroep of vakgebied door de benoemde deskundige zijn uitgezocht en beantwoord, kan de rechter oordelen of de behandelaar heeft afgeweken van de medische professionele standaard. Daarbij hoeft de deskundige niet te worden gevraagd in hoeverre een eventuele afwijking aanvaardbaar, redelijk of verwijtbaar is. Dit is aan de rechter om te beoordelen.


Al met al is een gerichte vraagstelling aan de benoemde deskundige van groot belang. De deskundige dient feitelijke informatie te verschaffen over de professionele standaard en het feitelijke handelen van de behandelaar. Hierna is de rechter aan zet. Deze toetst vervolgens of het handelen voldoet aan de maatstaf van een redelijk bekwaam en handelend vakgenoot.


Vragen?

Heeft u letselschade opgelopen door een medische fout? Of heeft u vragen naar aanleiding van het voorgemelde? Neem dan contact met ons op, zodat wij in uw belang kunnen meedenken. Indien gewenst, kunt u een kosteloos oriënterend gesprek inplannen met één van onze gespecialiseerde advocaten.


[1] Rb. Gelderland 17 juli 2023, ECLI:L:RBGEL:2023:4139. [2] HR 9 november 1990, NJ 1991, 26, Speeckaert/Gradener.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page