top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Een (fiets)ongeval tijdens of op weg naar werk door gladheid: wat zijn uw mogelijkheden?

De afgelopen tijd is Nederland getroffen door algemene gladheid, ijzel en zelfs sneeuw. Helaas met vele ongevallen tot gevolg. Wat zijn uw mogelijkheden als medewerker indien u (bijvoorbeeld onderweg naar werk, op werk of onderweg naar een werkafspraak) een ongeval krijgt?

De zorgplicht (artikel 7:658 BW)

In beginsel geldt dat een werkgever een verstrekkende zorgplicht heeft voor werknemers die hun werkzaamheden uitoefenen. De werkgever dient – op basis van de wet, meer specifiek: artikel 7:658 BW – kort gezegd de werkplek (inclusief gereedschappen en werktuigen) op zodanige wijze in te richten en te onderhouden en maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden schade lijdt. De werkgever dient ook controle te houden op de naleving hiervan.


Overkomt een werknemer in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden een ongeval dan is de werkgever in beginsel jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die hij/zij daardoor lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij kort gezegd zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.


Hierbij geldt dat het begrip ‘werkplek’ ruim dient te worden uitgelegd. Hieronder vallen in sommige gevallen zelfs bijvoorbeeld bedrijfsuitjes etc. Woon-werkverkeer valt hier in beginsel niet onder. Dit wordt gezien als privé-tijd. Voor deelname aan het verkeer tijdens/voor werk geldt kort gezegd een verzekeringsplicht, waarover verderop meer.


Overkomt een werknemer onderweg naar het werk een ongeval dan kan de werkgever hier in beginsel niet aansprakelijk voor worden gehouden. Dit wordt gezien als een privé-ongeval.


Goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW)

Naast de (verstekkende) zorgplicht van de werkgever geldt op basis van de wet – meer specifiek artikel 7:611 BW – de verplichting van goed werkgeverschap (en goed werknemerschap). In dit kader dient een (goed) werkgever zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering voor het geval werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden een verkeersongeval krijgen.

Dit komt er kort gezegd op neer dat een (goed) werkgever een dergelijke verzekering dient af te sluiten voor werknemers die deelnemen aan het verkeer tijdens/voor hun werk. Hierbij dienen werknemers ook verzekerd te worden tegen eenzijdige fietsongevallen, maar niet tegen eenzijdige ongevallen als voetganger (bijvoorbeeld in het geval zij over een stuk ijs of bevroren sneeuw uitglijden, ECLI:NL:HR:2011:BR5215 (TNT Post)).


Ten aanzien van woon-werkverkeer hoeft de werkgever (dus) geen verzekering af te sluiten.


Is een werkgever aansprakelijk?

Om te bepalen of de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letselschade als werknemer bij een ongeval tijdens het werk, is het belangrijk om naar de specifieke omstandigheden te kijken waaronder het ongeluk heeft plaatsgevonden. Maar ook dient te worden gekeken of door de werkgever een verzekering ten behoeve van diens werknemers is afgesloten.


Benieuwd naar uw mogelijkheden?

Neem dan contact met ons op, zodat wij in uw belang kunnen meedenken. Indien gewenst, kunt u een kosteloos oriënterend gesprek inplannen met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Comentários


bottom of page