top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Medische missers: bij één op de vijf patiënten gaat het (bijna) misDe Patiëntenfederatie Nederland heeft onderzoek gedaan naar medische missers in ziekenhuizen. Uit dit onderzoek blijkt dat er in de afgelopen twee jaar bij één op de vijf patiënten (bijna) iets misging. Het gaat daarbij voornamelijk om het stellen van diagnoses en het verstrekken van medicijnen, aldus de federatie. Patiënten gaven ter zake onder meer aan dat er verkeerde hechtingen zijn gezet, een verkeerde kant werd geopereerd of dossiers niet goed waren gelezen. In enkele gevallen is een patiënt zelfs, volgens de naaste(n), overleden.


Gevolgen medische fout


Van de groep bij wie het misging, heeft 22 procent tijdelijk last gehad van lichamelijk letsel. 16 procent van hen heeft zelfs blijvend last van lichamelijke klachten. Ook geeft 19 procent van hen aan psychisch letsel te hebben gehad na de fout, zoals angst of depressieve klachten.


Slechte communicatie


Dat het vaak misgaat komt met name door de gebrekkige communicatie tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverlener en patiënt. Volgens het onderzoek vindt 63 procent dan ook dat de medische misser voorkomen had kunnen worden. In het geval dat er bijna iets misging, denkt 49 procent dat de zorgverlener dit had kunnen voorkomen.


Leren van fouten


Ondanks voormelde cijfers, nam een groot deel van de patiënten (48 procent) geen actie na een fout in het ziekenhuis. Slechts 13 procent heeft een klacht of schadeclaim ingediend vanwege de fout.


Diane Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland roept de slachtoffers dan ook op om altijd het gesprek aan te gaan met de zorgverlener en uit te zoeken waarom en waar het fout ging. Een en ander leidt tot verbetering van de ziekenhuiszorg, aldus mevrouw Veldman.


Kunnen wij u helpen?


Daarnaast krijgt u alleen in het geval van een aansprakelijkstelling de schade vergoedt die u ten gevolge van een medische fout lijdt. Wij helpen u hier uiteraard graag bij.


Twijfelt u of sprake is van een medische fout? Neemt u dan vooral contact met ons op. Wij staan u graag bij.

תגובות


bottom of page