top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Een ongevallenpolis: extra financiële zekerheid bij een ongeval

Bijgewerkt op: 25 jun. 2021

Een ongeval kan verstrekkende gevolgen met zich meebrengen, voor zowel de getroffene als voor diens omgeving. Gedacht kan worden aan lichamelijke, geestelijke en financiële gevolgen of een combinatie van voornoemde aspecten.

ongevallenpolis

Waarom een ongevallenpolis?

Een ongevallenpolis biedt u, dan wel uw nabestaanden financiële dekking in geval van blijvend, zwaar lichamelijk letsel óf overlijden ten gevolge van een ongeval. Indien een van voor voornoemde omstandigheden zich voordoet, kunt u of uw nabestaanden zich wenden tot uw verzekeraar. De verzekeraar kan u vervolgens een eenmalige uitkering toekennen. Op deze wijze kunt u tijdelijk inkomensverlies, aanpassingen aan de woning, een uitvaart of andere financiële gevolgen ondervangen.


Bij het afsluiten van de ongevallenpolis bent u met uw verzekeraar – vooraf dus – een vast bedrag overeengekomen dat wordt uitgekeerd als u schade lijdt ten gevolge van een ongeval. Een dergelijke verzekering waarbij vooraf een vast bedrag is overeengekomen wordt ook wel aangeduid als een “sommenverzekering”. Dit betekent dat het uit te keren bedrag los staat van uw schade of nog te maken kosten.


Is een ongevallenpolis verplicht?

Hoewel een ongevallenpolis geen verplicht karakter kent, is het afsluiten van een ongevallenpolis het overwegen waard. Een ongeval zit immers in een klein hoekje en komt altijd onverwachts. Denk bijvoorbeeld aan een auto-ongeval. De ervaring leert dat zelfs de meest ervaren en oplettende autobestuurder een ongeval kan overkomen. Als autobestuurder bent u immers niet alleen afhankelijk van uw eigen handelen, maar ook van het gedrag van uw medeweggebruikers. Al met al, er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van een ongeval die u vooraf niet kunt voorzien.


Is een ongevallenpolis raadzaam?

Een ongevallenpolis kan uw leed of het leed van uw nabestaanden niet wegnemen. Wel worden de financiële consequenties beperkt. Op deze wijze wordt u op dat vlak gedeeltelijk ontzorgd, zodat u uw aandacht en energie kunt richten op andere belangrijke zaken, waaronder uw herstel.


Valt eventuele materiële schade ook onder een ongevallenpolis?

Een ongevallenpolis biedt dekking aan personenschade. Zo kunt u uzelf, uw gezinsleden en/of medepassagiers verzekeren. Goederen zoals een auto vallen dus niet onder deze verzekering. Dit betekent dat bij een auto-ongeval een ongevallenpolis niet uw volledige schade dekt. Wilt u uw eventuele schade zo veel als mogelijk gedekt hebben? Dan doet u er verstandig aan zowel een autoverzekering, een schadeverzekering inzittenden als een ongevallenpolis af te sluiten. Op deze wijze komt u niet voor verrassingen te staan en wordt uw eventuele schade zoveel als mogelijk beperkt.


Tips!

  • Controleer of uw ongevallenpolis ook geldt wanneer u een ongeval in het buitenland overkomt.

  • Heeft u een partner en/of kinderen? Dan is het goed om te weten dat het veelal mogelijk is hen mee te verzekeren.

  • Een ongevallenpolis, en daarmee de uitkering, staat los van uw andere verzekeringen.

  • Houd bij het doen van uw belastingaangifte rekening met de ontvangen uitkering.


Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord.Comments


bottom of page