top of page

DE ZAAK LAURA KORSMAN

Laura Korsman is op 11 juli 2018, in haar eigen studentenwoning te Utrecht, gedood. Haar ex-partner M. is inmiddels strafrechtelijk veroordeeld voor stalking én moord. Onze lsa-advocaat Mark van Raak behartigt de belangen van de nabestaanden in het strafproces. Ook heeft hij namens de familie een verzoek ingediend bij de Inspectie Justitie en Veiligheid tot het verrichten van een onderzoek naar de aanpak van de stalking. De ouders van Laura willen onder andere weten hoe het zo heeft kunnen eindigen, terwijl hun dochter zo duidelijk om hulp had gevraagd. Moet de aanpak van stalkingszaken in Nederland niet spoedig worden verbeterd?

De geactualiseerde tijdlijnen vindt u op deze webpagina.

LAATSTE ONTWIKKELINGEN IN ZAAK KORSMAN DOOR BURO LETSELSCHADE

mr. Mark van Raak staat nabestaanden van Laura Korsman bij

TIJDLIJN STALKINGSZAAK LAURA KORSMAN

De belangrijkste momenten in de stalkingszaak

 • 2010:                          Laura Korsman kende meneer M. toen nog niet. Na het overlijden van Laura is het haar familie bekend geworden dat dhr. M. in 2011 strafrechtelijk was veroordeeld voor (o.a.) het mishandelen van een andere ex-partner in 2010. Nadat die ex-vriendin de relatie had verbroken, had meneer haar lange tijd gestalkt (o.a. meermaals woning betreden, lastigvallen op werk en stelselmatig bestoken met diverse berichten). Meneer kwam een paar dagen vast te zitten. In de strafrechtelijke aangifte staat vermeld dat meneer M., nadat hij weer vrij was gekomen, opnieuw de woning van zijn ex-vriendin betrad, waarna hij haar mishandelde en met een mes bedreigde. Haar ex heeft de politie aangegeven dat zij op dat moment vreesde voor haar leven (“hij had een blik in zijn ogen dat hij echt zou steken als ik iets anders zou doen dan hij wilde.”). Van dit alles is Laura Korsman nooit op de hoogte gesteld.

 

 • Mei – juni 2018:         Nadat Laura haar relatie met Zamir M. verbrak, nam meneer veelvuldig contact met haar op. Dit onder andere door te bellen, berichtjes te sturen, op te dagen bij haar werk en ook op andere plaatsen plots voor Laura te staan.

 

 • 22 juni 2018:              Laura maakt bij de politie eerste melding van stalking. Na deze melding treedt meneer M. (opnieuw) haar woning in. Opnieuw belt Laura de politie. Laura geeft de politie aan dat meneer M. zich enorm aan haar opdrong, dat hij onder andere met zelfmoord dreigde wanneer zij aangaf geen contact meer te willen en dat hij haar manipuleerde. De heer M. kreeg een eerste ‘stopgesprek’.

 

 • 22 tot 28 juni 2018:    Laura geeft de politie aan dat de belaging steeds intensiever en ingrijpender wordt. Zo geeft Laura aan dat zij vaak gevolgd wordt, dat zij is klemgereden en dat haar autobanden lek zijn gestoken. Meermaals staat dhr. M. plots voor Laura, ook op haar werk – alwaar hij ook uit het pand wordt verwijderd. Laura neemt onderwijl veelvuldig contact op met de politie. De tweede en derde ‘stopgesprekken’ sorteren wederom geen effect, meneer blijft doorgaan. Na een door de politie als mishandeling betitelde gebeurtenis, vraagt Laura om de reeds geplande afspraak tot het doen van aangifte te vervroegen.

 

 • 28 juni 2018:              Laura Korsman doet strafrechtelijke aangifte voor belaging/ stalking. Laura geeft letterlijk aan bang te zijn voor de volgende stap van dhr. M.

 

 • 3 juli 2018:                 Zamir M. wordt aangehouden.

 

 • 6 juli 2018:                 Heenzending van Zamir M. met gedragsaanwijzing waardoor hij zich niet meer mocht ophouden in/om de woning van Laura Korsman en/of het werk van Laura. Meneer werd evenwel geen contactverbod opgelegd.

 

 • 3 tot 7 juli 2018:         Laura geeft een kennis aan dat zij bijzonder bang is (“Soms denk ik dat ik eerst neergestoken moet worden voor er wat gebeurt.”). Laura wordt geïnformeerd over de vrijlating van de heer M. Zij krijgt een aware-knop mee, waarbij zij er vanuit ging dat die knop alleen in Utrecht werkte. Laura wordt niet geïnformeerd over het strafrechtelijke verleden (het repeterende gedrag) van Zamir M. Laura heeft gedurende deze periode onder andere contact met Veilig Thuis. Een latere getuige heeft verklaard dat Laura is verteld dat het goed voor haar zou zijn indien zij ook leuke dingen zou  blijven doen, zoals het bezoeken van een reeds gepland festival.

 

 • 7 juli 2018:                 Bij een festival in Vianen staat dhr. M. plots voor Laura. De politie wist dat meneer naar dat festival wilde gaan en dat Laura daar vermoedelijk ook naartoe zou gaan. Meneer is niet alsnog een contactverbod opgelegd.

 

 • 8, 9 en 10 juli 2018:   Zamir M. houdt zich niet aan zijn gedragsaanwijzing. Meneer staat iedere dag bij de woning van Laura. Een medewerker van een nabijgelegen supermarkt merkt op dat dhr. M. met een verrekijker richting de studentenwoning (waar Laura woonde) stond te kijken. Zamir M. wordt evenwel niet opgepakt.

 

 • 10 juli 2018:               Via verschillende omwegen heeft dhr. M. weten te achterhalen dat Laura naar een feest in De Melkweg te Amsterdam zou gaan. Toen Laura in De Melkweg was, stond dhr. M. weer voor haar. Laura seinde een beveiliger in.

 

 • 11 juli 2018:               Om 10:21 uur gaat de aware-knop van Laura af. Om 10:56 uur wordt Laura dood aangetroffen (26 messteken en 14 snijverwondingen). Via een nieuwspagina zien de ouders van Laura dat er een moord is gepleegd in het studentenhuis van haar dochter. Later bevestigt de politie dat hun dochter is overleden.

TIJDLIJN STRAFPROCESRECHT; voeging benadeelde partijen

 • 4 juni 2019:                uitspraak bij de rechtbank: Zamir M. schuldig bevonden - 15 jaar met TBS. Hoger beroep ingesteld door dhr. M.

 

 • 21 juli 2020:               uitspraak bij het gerechtshof: Zamir M. schuldig bevonden - 15 jaar met TBS. Cassatie ingesteld door dhr. M.

 • 29 september 2021:   indiening cassatieschriftuur door mr. Van Raak

 • 22 februari 2022:       Conclusie AG's Spronken en Lindenbergh. De AG's pleiten voor een koerswijziging ten aanzien van het leerstuk omtrent shockschade.  Het door de benadeelden opgeworpen cassatiemiddel wordt gevolgd, in die zin dat de AG's van mening zijn dat de motivering door het hof, van de beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring, niet begrijpelijk is. 

 • 12 april 2022:              uitspraak Hoge Raad

TIJDLIJN VERZOEK TOT ONDERZOEK (Inspectie Justitie en Veiligheid)

mr. Mark van Raak, letselschadeadvocaat van Buro Letselschade, stelt onderzoek naar rol politie in namens familie Laura Korsman

Bij brief van 27 november 2020 is namens de ouders van Laura een verzoek ingediend bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. De Inspectie wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar de aanpak van de stalking door Zamir M. De nabestaanden willen onder andere weten hoe het zo heeft kunnen eindigen, terwijl hun dochter zo duidelijk om hulp had gevraagd. Moet de aanpak in stalkingszaken niet spoedig worden verbeterd in Nederland?

 

mr. Mark van Raak: "De punten waarop de ouders van Laura Korsman een onderzoek verzoeken betreffen onder andere de volgende vragen":

 

 1. Heeft de politie bij de aanpak van de stalking wel rekening gehouden met het relevante strafrechtelijke verleden van meneer M.? En had Laura hier niet over geïnformeerd moeten worden? De ouders van Laura zijn ervan overtuigd dat Laura en zij anders zouden hebben gehandeld indien zij hadden geweten waartoe dhr. M. klaarblijkelijk in staat bleek te zijn.

 2. Heeft de politie in dezen wel conform de SASH gewerkt? Heeft de politie in dezen wel gehandeld conform de voor haar vigerende richtlijnen en werkinstructies? Dient de SASH niet dusdanig te worden aangepast dat ‘eerder geweld’ (al dan niet in combinatie met een eerdere stalking) voortaan ook wordt geprioriteerd?

 3. Waarom is na de heenzenig van 6 juli 2018 niet (actiever) gecontroleerd of de heer M. zich aan zijn gedragsaanwijzing hield? Waarom is niet ingegrepen? Waarom is geen contactverbod opgelegd en waarom zijn geen aanvullende maatregelen getroffen?

 4. Waarom is Laura aangegeven dat zij ook leuke dingen moest blijven doen, terwijl bekend was dat Zamir M. ook naar een festival wilde gaan waar Laura ook naartoe zou gaan? Had niet aan Laura moeten aangeven dat zij (ook) direct met de politie contact moest opnemen en/of haar aware-knop moest indrukken indien zij de heer M. buiten haar straat zou treffen? Heeft de politie zich wel afdoende over de veiligheid van Laura ontfermd? De hulpvraag en de zorgen van Laura lieten aan duidelijkheid niets te wensen over.

 5. Behoeven de samenwerking en de communicatie tussen de politie en de diverse instanties verbetering? En is het niet beter om een awara-knop voortaan te koppelen aan het alarmnummer 1-1-2?

De Inspectie is thans doende met haar onderzoek.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Buro Letselschade staat slachtoffers en nabestaanden bij, uiteenlopend van geweldszaken tot bedrijfsongevallen en van letsel door dieren tot verkeersongevallen. Neem vrijblijvend contact met ons op ingeval van vragen. Een afspraak kan worden gepland bij onze locaties in Oosterhout of Breda, of bij u thuis.

Bedankt voor de inzending!

bottom of page