top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Vloeibare én vaste borstimplantaten: de gezondheidsrisico’s zijn reëel

Meer dan 200.000 vrouwen in Nederland hebben borstimplantaten. Uit eerder onderzoek werd al duidelijk dat het gebruik van vloeibare siliconen niet zonder risico’s is, nu het gebruik kan leiden tot gezondheidsklachten. Over vloeibare siliconen bestonden toen geen zorgen. Sterker nog, vanaf de jaren negentig werden borstimplantaten van vaste siliconen aangemerkt als veilig alternatief ten opzichte van borstimplantaten met vloeibare siliconen. Deze opvatting werd maatschappelijk breed gedragen. Achteraf blijkt het tegendeel waar te zijn.


Op 20 september 2020 is een internationaal onderzoek van het medische tijdschrift JAMA gepubliceerd waaruit blijkt dat bij het gebruik van zowel vloeibare als vaste borstimplantaten de kans op gezondheidsrisico’s reëel is. Bij het overgrote deel van de onderzochte vrouwen is gebleken dat de siliconendeeltjes hebben losgelaten en vervolgens op verschillende plekken in het lichaam terecht zijn gekomen, waaronder bij de hersenen. Bij 99 % van de vrouwen is gebleken dat de siliconendeeltjes lekken en/of zweten. Daar komt bij dat in 92,5 % van de gevallen er sprake was van ontstekingsreacties in het lichaam.


Geconcludeerd moet worden dat borstimplantaten bestaande uit vloeibare siliconen net zo schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid als vaste siliconen. Wetenschappers stellen dat beide typen borstimplantaten niet mogen worden gebruikt, zolang het tegendeel niet is gebleken.


Zie:


13 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page