top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Verkeersongeval: het Waarborgfonds

Bijgewerkt op: 25 jun. 2021

Is u een verkeersongeval overkomen, maar krijgt u niet vastgesteld wie de aansprakelijke persoon is (bijvoorbeeld doordat degene die het ongeval heeft veroorzaakt, is gevlucht)? Of is de aansprakelijke partij niet verzekerd? Dan kunt u mogelijk uw claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Helaas komt het met enige regelmaat voor dat een verkeersslachtoffer de identiteit van de aansprakelijke partij niet krijgt achterhaald. Komt echter wél vast te staan dat sprake is van aansprakelijkheid voor een door een motorrijtuig veroorzaakte schade én hebt u alles gedaan wat redelijkerwijs van u kon worden verwacht om de identiteit van de aansprakelijke partij te achterhalen, dan vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer onder omstandigheden uw schade.

Ook indien u wel weet wie de aansprakelijke partij is, maar blijkt dat die persoon onverzekerd is, kunt u uw schade in beginsel op het Waarborgfonds verhalen.

De mogelijkheid om een vordering in te dienen bij het Waarborgfonds is wettelijk verankerd.

Voor meer informatie kunt u de website van het Waarborgfonds bezoeken: https://waarborgfonds.vereende.nl/

Waarborgfonds

Uiteraard denken wij ook graag met u mee. Met name wat betreft het vereiste dat u alles dient te hebben gedaan om de identiteit van de aansprakelijke partij te achterhalen, wordt veel van u verwacht. In een eerdere blog gaven wij ter zake al een aantal voorbeelden (zie: https://www.rijppaert-peeters.nl/waarborgfondsmotorverkeer).

Schroom dus niet om contact met ons op te nemen indien u een verkeersongeval is overkomen en u niet weet wie de aansprakelijke persoon is en/of indien degene die aansprakelijk is onverzekerd is. Komt de schadevergoedingsplicht van het Waarborgfonds vast te staan, dan komen alle redelijke kosten voor rekening van dat fonds.

Buro Letselschade

Heuvelstraat 10 te Oosterhout

Keizerstraat 11 te Breda

+31 (0) 76 2005 505

Komentarze


bottom of page