top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Ontploffing confettikanon bij Action:

werkgeversaansprakelijkheid of ongelukkige samenloop van omstandigheden?

Een werkneemster van de Action heeft op 3 november 2018 ernstig oogletsel opgelopen. Een confettikanon is in haar gezicht tot ontploffing gekomen, nadat zij het confettikanon uit een schap met huishoudartikelen had gepakt, omdat het daar niet hoorde te liggen. Is Action aansprakelijk op grond van werkgeversaansprakelijkheid of is sprake van een ongelukkig samenloop van omstandigheden? De rechtbank Amsterdam boog zich over de zaak.[1]


De werkneemster stelt dat de Action als werkgever aansprakelijk is voor de schade die zij tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden heeft geleden. Action heeft haar niet gewaarschuwd voor het gevaar dat gepaard gaat met het werken met confettikanonnen dan wel instructies gegeven om op een veilige wijze hiermee te werken, zo voert zij aan.


Action stelt dat zij haar zorgplicht niet heeft geschonden en dat Action als werkgever geen maatregelen behoeft te nemen of te waarschuwen voor algemene bekende gevaren/ risico’s. Daarnaast voert de Action aan dat sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.


Hoe beoordeelt de kantonrechter de zaak?


Uit de beelden van de beveiligingscamera kan de kantonrechter opmaken dat de werkneemster het confettikanon van verschillende kanten heeft bekeken. Niet valt daaruit op te maken dat zij bewust – mogelijk wel onbewust – met haar handen een draaiende beweging heeft gemaakt, waardoor het ontploffingsmechanisme geactiveerd werd, aldus de kantonrechter. Daarbij oordeelt de rechtbank – in tegenstelling tot de Action – dat het geen feit van algemene bekendheid is hoe een dergelijk kanon tot ontploffing kan worden gebracht, maar dat wel op relatief eenvoudige wijze kan worden begrepen door de aanwijzingen op de verpakking te lezen. Dat laatste hoeft niet van een werknemer te worden verwacht voordat een artikel wordt verplaatst, aldus de kantonrechter.


Van een ongelukkige samenloop van omstandigheden is geen sprake volgens de kantonrechter. De werkzaamheden van de werkneemster bestonden onder meer uit het sorteren van producten in de schappen en het wegbrengen van kapotte producten. In dat kader lag het in de lijn der verwachting dat de werkneemster het confettikanon oppervlakkig onderzocht om te beoordelen of het weer terug in het schap kon worden gelegd. Dat daarbij een zodanige beweging wordt gemaakt waardoor het confettikanon tot ontploffing komt, is uiterst ongelukkig, maar niet zodanig onwaarschijnlijk dat het redelijkerwijs van de Action niet gevergd kon worden om maatregelen te treffen ter voorkoming van een dergelijk ongeval, aldus de kantonrechter.


Dat de Action duizenden artikelen in haar schappen heeft liggen en een zeer divers en steeds wisselend winkelaanbod heeft en het vervolgens ondoenlijk vindt om haar werknemers te instrueren over het gevaar van één enkel product tussen de veelheid aan artikelen in haar schappen, ligt in haar risicosfeer en ontslaat haar niet van haar verantwoordelijkheid als werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving waar ongevallen als de onderhavige zich niet kunnen voordoen, zo oordeelt de kantonrechter. De Action heeft haar zorgplicht jegens de werkneemster geschonden en is aansprakelijk.


Heeft u zelf een bedrijfsongeval gehad of heeft u vragen hierover? Neemt u dan contact met ons op.


[1] Rechtbank Amsterdam 2 augustus 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:4091.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page