top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Letselschade Richtlijnen geïndexeerd

Bijgewerkt op: 25 jun. 2021


Letselschade Richtlijnen geïndexeerd.


Het begroten van de schade ten gevolge van een voorval wordt veelal gedaan aan de hand van de daarvoor geldende Richtlijnen. Ieder jaar wordt beoordeeld of de genoemde bedragen in Richtlijnen geïndexeerd moeten worden. Indexatie bleek per 1 januari 2021 noodzakelijk voor de Richtlijnen Studievertraging, Huishoudelijke hulp, Zelfwerkzaamheid en voor de Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding. In het onderstaande zal ik de betreffende wijzigingen per Richtlijn bespreken.


Richtlijn Studievertraging

De Richtlijn Studievertraging biedt hulp bij het berekenen van de schade die een slachtoffer kan oplopen door studievertraging. Onder de Richtlijn valt een studievertraging van maximaal één jaar. Onderscheid wordt gemaakt tussen studievertraging op 1) de basisschool 2) het vmbo en lbo 3) de havo, het mbo en het vwo en 4) het hbo en wo. De normbedragen varieerden in 2020 van € 6.300,00 tot € 21.400,00. Vanaf 1 januari 2021 variëren de normbedragen van

€ 6.475,00 tot € 22.025,00.


Richtlijn Huishoudelijke Hulp


Indien het slachtoffer niet meer in staat is zijn of haar taken in het huishouden te verrichten, kan hiervoor een derde worden ingeschakeld. Deze hulp kan voor vergoeding in aanmerking komen. Voor de eerste drie maanden gelden normbedragen. De bedragen varieerden in 2020 van € 69,00 tot € 295,00 per week. Voor het jaar 2021 variëren deze bedragen van € 74,00 tot € 318,00 per week. Heeft het slachtoffer na drie maanden nog altijd hulp nodig? Dan wordt vanaf 2021 gerekend met een uurtarief van € 10,00 (in plaats van € 9,50).


Richtlijn Zelfwerkzaamheid

Onder zelfwerkzaamheid wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht. Indien het slachtoffer door een ongeval beperkt is om dergelijke werkzaamheden te verrichten, dan staat hier in beginsel een vergoeding tegenover. De normbedragen ter zake variëren in 2021 van

€ 161,00 (was € 150,00) tot € 1.287,00 (was € 1.197,00).


Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding

Wordt een slachtoffer opgenomen in een ziekenhuis en/of een revalidatiecentrum, dan kan het slachtoffer hiervoor een vast bedrag per dag vergoed krijgen. Vanaf 2021 geldt voor de opname in een ziekenhuis een vergoeding van € 31,00 per dag (was € 30,00) en voor opname in een revalidatiecentrum een vergoeding van € 16,00 per dag (was € 15,00).


Voor de overige Richtlijnen bleek indexering per 1 januari 2021 niet noodzakelijk.


Meer weten? neem contact met ons op.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page