top of page
  • Foto van schrijverBuro Letselschade

Letsel door biggenruggen

Bijgewerkt op: 25 jun. 2021

In de media is deze week veel aandacht besteed aan ongevallen als gevolg van ‘biggenruggen’. Onder andere EditieNL plaatste een oproep op Facebook en al snel bleek dat het een herkenbaar probleem is voor velen. De biggenruggen zijn volgens veel mensen gevaarlijk. Het was de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in dit kader die veel stof deed opwaaien. Wat was er aan de hand en wat heeft de rechtbank bepaald? Je leest het in deze blog.


Letsel door biggenruggen

Wat er is gebeurd

In de nacht van 12 op 13 januari 2019 fietste eiseres met haar echtgenoot vanuit de Piushaven in Tilburg naar Goirle. Onderweg is zij over een zogenoemde ‘biggenrug’ ten val gekomen. Biggenruggen (ook wel ‘varkensruggen’ genoemd) zijn langwerpige betonnen blokken die vaak te zien zijn op parkeerplaatsen of als afscheiding van fietspaden. Als gevolg van de val heeft eiseres letsel opgelopen bestaande uit drie fracturen van de hand, een fractuur van de schouder, een afgebroken tand, een bont en blauw gezicht, een snee in de kin, kneuzingen van ribben, oogkas en kaak en diverse bloeduitstortingen.

Wie is aansprakelijk?

Eiseres heeft de gemeente (als wegbeheerder) aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van het ongeval. Volgens eiseres is sprake van een gebrekkig opstal waardoor de gemeente op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijk is. De aansprakelijkheid werd echter door de (aansprakelijkheidsverzekeraar van de) gemeente afgewezen. Eiseres stapte dan ook naar de rechter.

De rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de overgelegde foto’s en video-opname dat de biggenruggen niet goed c.q. onvoldoende zichtbaar zijn. Daarbij wordt aangegeven dat dit eens te meer geldt in het donker en bij regenachtige weersomstandigheden zoals ten tijde van het ongeval van eiseres. Er is volgens de rechtbank sprake van een gevaar aan de weg. De biggenruggen vormen een obstakel en daarbij geldt dat wanneer een fietser tegen de biggenruggen aanrijdt er een aanzienlijk risico is om ten val te komen met letsel tot gevolg. In zoverre heeft de gemeente met het plaatsen van de biggenruggen een verkeersgevaarlijke situatie in het leven geroepen.


Voorts is naar het oordeel van de rechtbank sprake van geen dan wel onvoldoende waarschuwing voor de aanwezigheid van de gevaarlijke obstakels. De gemeente had dan ook aanvullende maatregelen moeten treffen die de zichtbaarheid van de biggenruggen zou vergroten zoals bijvoorbeeld het verven van de biggenruggen in een andere kleur en/of het aanbrengen van reflectoren op de biggenruggen en/of het plaatsen van waarschuwingsborden.


Conclusie

Geconcludeerd wordt dan ook dat sprake is van een gebrekkig opstal in de zin van artikel 6:174 BW zodat de gemeente aansprakelijk is voor de schade die eiseres heeft geleden en in de toekomst nog zal lijden als gevolg van het haar overkomen ongeval.


Wel is de rechtbank van oordeel dat sprake is van eigen schuld (artikel 6:101 BW) aan de zijde van eiseres. Eiseres is namelijk schuin over de kruising en vervolgens een stuk over de rijbaan gefietst, waarbij zij een bord dat een verplicht fietspad aangeeft heeft genegeerd en aan de verkeerde zijde is gepasseerd. Had zij dat niet gedaan dan zou zij niet over de biggenruggen zijn gevallen, zo oordeelt de rechtbank. Gelet op het voormelde komt 1/3 deel van de schade voor rekening van eiseres zelf. Het overige gedeelte (2/3) van de schade dient door de gemeente te worden vergoed.

Hoger beroep?

De gemeente beraadt zich nog op het al dan niet in hoger beroep gaan. Legt de gemeente zich neer bij de uitspraak, dan zal dat betekenen dat maatregelen dienen te worden genomen om de biggenruggen beter zichtbaar te maken. De uitspraak van de rechtbank kan dus gevolgen hebben voor heel Nederland.


Meer weten? Neem contact met ons op.

Comments


bottom of page